Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Poniedziałek, 22 stycznia 2018 roku :: Imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego

Dziś pogoda:
niebo
aktualna : -1,15 °C
temp.max.: -9 °C
temp.min.: -11 °C
wiatr: 10.8 km/h
więcej o pogodzie
Oficjalny serwis Gminy Miastkowo
szukaj w serwisie:

geoportal

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku


[10-07-2017]

Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Białymstoku, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kwatery nr 3, drogi technologicznej i placów magazynowych w ramach Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp, z o.o. RIPOK Czartoria, gm. Miastkowo" w toczącym się postępowaniu o wydanie decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Łomży.

Planowane zamierzenie inwestycyjne należy do 1 grupy przedsięwzięć wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 47 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząca oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016.71 j.t.), dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko są obl igatoryjne.

Jednocześnie informuję, co następuje:

  1. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Białymstoku. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte na wniosek Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp, z o.o. w Łomży w dniu 23 lutego 2017 r.
  2. Organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do wydania opinii pod kątem zdrowia i życia ludzi jest Państwowy Powiatowy Inspęktoranitamy w Lon4v, do którego pismem z dnia 5 lipca 2017r. Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Białymstoku, wystąpił z prośbą o zaopiniowanie przedmiotowego przedsięwzięcia.
  3. Organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do wydania pozwolenia zintegrowanego z uwagi na fakt, iż planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 prawo ochrony środowiska jest Marszałek WRimództwa Podlaskiego, do którego pismem z dnia 5 lipca 2017r. Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Białymstoku, wystąpił z prośbą o zaopiniowanie przedmiotowego przedsięwzięcia.

Niniejszym zawiadamiam społeczeństwo o możliwości zapoznania się z raportem odziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, jak również o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony środowiska w Białymstoku, przy ulicy Dojlidy Fabryczne 23. pokój 12, w godzinach 8.00 — 15.00, w terminie 30 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Uwagi i wnioski złożone w trakcie postępowania z udziałem społeczeństwa zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Białymstoku przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Do uwag i wniosków wniesionych przez społeczeństwo tut. organ odniesie się w uzasadnieniu decyzji środowiskowej.


powrót
baner odpady
baner mapa gminy
baner internet
folder
sala gok
cu
wrota podlasia
sasiedzi
baner ugmiastkowo
baner krus
baner mikroporady
Copyright 2008-2018
Urząd Gminy Miastkowo