Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca
baner odpady
baner e-pit
baner mapa gminy
baner internet
folder
sala gok
cu
wrota podlasia
sasiedzi
baner ugmiastkowo
baner krus
baner mikroporady

Obwieszczenie Wójta Gminy Miastkowo dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miastkowo w 2018r.

06/04/2018

Informuję, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku  ogłosił nabór wniosków w ramach programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Gmina Miastkowo w 2018 roku kolejny raz planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  o dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Kwota dofinansowania zadania może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie będzie dotyczyło wyłącznie kosztów związanych z demontażem, odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Zakup i montaż nowych pokryć nie wchodzi w zakres dofinansowania.

W związku z powyższym osoby planujące w 2018 r. wymianę pokryć dachowych lub usunięcie zmagazynowanego azbestu proszone są o złożenie w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, (pok. Nr 2- stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska) w terminie do dnia 19 kwietnia 2018r. stosownego wniosku wraz z załącznikami.

Po ustaleniu listy osób Gmina Miastkowo wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Białymstoku o przyznanie dotacji.

Po zawarciu umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, zostanie wyłoniony Wykonawca zadania oraz określone zostaną szczegółowe zasady dotyczące dofinansowania, rodzaju wymaganych dokumentów oraz zakres obowiązków stron.

Wszelkie informacje dotyczące zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest można uzyskać w tut. Urzędzie, pok. nr 2 tel. 86/217 49 -35.

Załącznikipobrań
file typ Wniosek o dofinansowanie 15,5 KB 83
file typ Informacja o wyrobach zawierających azbest 23,5 KB 85
file typ Ocena 58 KB 77