Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca
baner odpady
baner e-pit
baner mapa gminy
baner internet
folder
sala gok
cu
wrota podlasia
sasiedzi
baner ugmiastkowo
baner krus
baner mikroporady

Informacja dotycząca wykonania chodnika na ul. Nowogrodzkiej w Miastkowie

10/08/2018
Urząd Gminy

Miastkowo, 2018-08-09

WÓJT GMINY MIASTKOWO

 

INFORMACJA

dotycząca wykonania chodnika na ul. Nowogrodzkiej w Miastkowie

 

W związku z licznymi zarzutami mieszkańców Miastkowa, Wójt Gminy informuje:

- zadanie to było realizowane w ramach remontu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z dofinansowaniem przez Gminę Miastkowo
w wysokości 99.500zł (tj. 50% wartości zadania),

- Gmina Miastkowo nie uczestniczyła w pracach dotyczących opracowania dokumentacji projektowej ani w procedurze przetargowej w celu wyłonienia Wykonawcy zadania,

- w dniu 06.08.2018r odbył się odbiór przedmiotowego zadania, w wyniku którego przedstawiciele Gminy wnieśli uwagi dotyczące występującego
w chodniku hydrantu oraz zabezpieczenia końcówki chodnika,

- mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi/chodnika następnego dnia ZDW ustawił (tymczasowo) słupek ostrzegawczy przy hydrancie oraz barierkę na końcu chodnika,

- w celu usunięcia kolizji Gmina Miastkowo zobowiązała się do przebudowy hydrantu (prace wykonane będą przez pracowników Urzędu) a Wykonawca PROBUK zobowiązał się do odtworzenia nawierzchni chodnika po wykonanej przebudowie hydrantu. Prace związane z przebudową chodnika wykonane będą do 30 sierpnia br.

 

Wójt

Kazimierz Górski