logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 40.2021
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 24 sierpnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz uchwały Nr XXIX/152/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Informacje, o których mowa w § 1, 2 i 3 przekazać:
1) Radzie Gminy;
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Kazimierz Górski


Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 763,84 KB 8

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk2021-08-24
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2021-08-24 13:24
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2021-08-24 13:24
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2021-08-24 13:25
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 16