logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 22 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
1/03określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy03-01-2003
2/03w sprawie zarządzenia wyborów organów samorządu mieszkańców wsi07-01-2003
3/03umorzenia opłaty za dzierżaw07-01-2003
4/03w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w 2003 r07-01-2003
7/03w sprawie rozłożenia na raty kwoty równej bonifikacie28-01-2003
9/03przygotowania projektu uchwał Rady Gminy28-01-2003
10/03w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy24-02-2003
11/03w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 200218-03-2003
13/03w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok18-03-2003
15/03nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Miastkowo25-03-2003
17/03określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.06-05-2003
20/03w sprawie przedłużenia umowy najmu garażu29-05-2003
22/03w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale użytkowe30-05-2003
28/03w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego01-07-2003
36/03w sprawie utworzenia oraz określenia składu Gminnego Zespołu Reagowania22-08-2003
46/03w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy29-09-2003
51/03opisów stanowisk pracy i wymogów kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Gminy Miastkowo21-10-2003
52/03zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Miastkowo27-10-2003
54/03w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska Dyrektorów Szkół14-11-2003
62/03powiatowego banku informacji gospodarczych19-12-2003
64/03określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.19-12-2003
37/03powołania zastępcy Wójta31-12-2003