logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 29 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
1/10określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy04-01-2010
2/10ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu02-02-2010
3/10przygotowania projektów uchwał Rady Gminy15-02-2010
4/10określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.02-03-2010
5/10oddania w najem lokalu użytkowego z zasobu gminnego w budynku administracyjno – socjalnym przy ulicy Długiej 7 w Miastkowie08-03-2010
6/10przygotowania projektów uchwał Rady Gminy09-03-2010
7/10przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy17-03-2010
8/10przygotowania projektu uchwały Rady Gminy22-03-2010
9/10określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy06-04-2010
10/10ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych26-04-2010
11/10określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy29-04-2010
12/10ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie    wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miastkowo13-05-2010
13/10powołania obwodowych komisji wyborczych31-05-2010
14/10przygotowania projektów uchwał Rady Gminy14-06-2010
15/10przeznaczenia do zbycia nieruchomości z zasobu Gminy Miastkowo w obrębie Drogoszewo w formie przetargu22-06-2010
16/10określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy05-07-2010
17/10zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej05-07-2010
18/10 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej19-07-2010
19/10zmian w budżecie gminy na 2010 rok27-07-2010
20/10przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku25-08-2010
21/10przygotowania projektów uchwał Rady Gminy03-09-2010
22/10powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż, oddanie w najem lub dzierżawę nieruchomości gruntowych i budynków z zasobu gminnego06-09-2010
23/10określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy24-09-2010
24/10zmian w budżecie gminy na 2010 rok30-09-2010
25/10przygotowania projektów uchwał Rady Gminy20-10-2010
26/10projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2011 - 2018.09-11-2010
27/10projektu budżetu gminy Miastkowo na 2011 r.09-11-2010
28/10określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy10-11-2010
29/10zmian w budżecie gminy na 2010 rok29-11-2010