logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 63 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
1.2015w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy05-01-2015
2.2015w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok22-01-2015
3.2015w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy10-02-2015
4.2015w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy26-02-2015
5.2015w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastkowo27-02-2015
6.2015w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.02-03-2015
7.2015w sprawie zarządzenia wyborów organów samorządu mieszkańców wsi na terenie Gminy Miastkowo09-03-2015
8.2015w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy10-03-2015
9.2015w sprawie udzielenia upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania20-03-2015
10.2015w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok26-03-2015
11.2015w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok31-03-2015
12.2015w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy01-04-2015
13.2015w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej10-04-2015
14.2015w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych15-04-2015
15.2015w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych20-04-2015
16.2015w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok29-04-2015
17.2015w sprawie powierzenia wykonania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego08-05-2015
18.2015w sprawie przekazania rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok12-05-2015
19.2015w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy12-05-2015
20.2015w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym14-05-2015
21.2015 w sprawie utworzenia spółki przymusowej do zagospodarowania gruntów wspólnoty  wsi  Miastkowo oraz powołania organów spółki.19-05-2015
22.2015w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie  wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miastkowo22-05-2015
23.2015w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Miastkowo w obrębie Tarnowo.25-05-2015
24.2015w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy29-05-2015
25.2015w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok29-05-2015
26.2015w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym05-06-2015
27.2015 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy17-06-2015
28.2015w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego17-06-2015
29.2015w sprawie powierzenia wykonania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego22-06-2015
30.2015w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.25-06-2015
31.2015w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok30-06-2015
32.2015w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy01-07-2015
33.2015w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych14-07-2015
34.2015w sprawie udzielenia upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania23-07-2015
35.2015w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok31-07-2015
36.2015w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym31-07-2015
37.2015w sprawie ustalenia procedur przeprowadzenia kontroli finansowo- podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych.07-08-2015
38.2015w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku11-08-2015
39.2015w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum13-08-2015
40.2015w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum20-08-2015
41.2015w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok31-08-2015
42.2015w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników w formie elektronicznej01-09-2015
43.2015w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Gminy02-09-2015
44.2015w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy14-09-2015
45.2015w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.14-09-2015
46.2015w sprawie udzielenia upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania14-09-2015
47.2015w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok30-09-2015
48.2015w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2015/201602-10-2015
49.2015w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.02-10-2015
50.2015w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.02-10-2015
51.2015w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Gminy02-10-2015
52.2015w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych05-10-2015
53.2015w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok23-10-2015
54.2015w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej29-10-2015
55.2015w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok30-10-2015
56.2015w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkoego w trybie bezprzetargowym i ogłoszenia wykazu.09-11-2015
57.2015w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy10-11-2015
58.2015w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo na lata 2016-201913-11-2015
59.2015w sprawie projektu budżetu gminy Miastkowo na 2016 r.13-11-2015
60.2015w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Gminy27-11-2015
61.2015w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok30-11-2015
62.2015w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy07-12-2015
63.2015w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy16-12-2015