logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624-2/08
z dnia 27 lutego 2008 r.
wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (PHPU "Wódex" )
Miastkowo, 2008-02-27

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Zgodnie z art. 61 §1 i art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 05.02.2008r na wniosek PHPU „WÓDEX” Bożeny Teresy
i Wacława Dąbrowskich ul. Warszawska 10, 18-413 Miastkowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku gospodarczego z węzłem betonowni H-0,75P zlokalizowanym na terenie zakładu górniczego odkrywkowego wydobycia kruszywa naturalnego - dz. nr ewid. 453, 454, 455/1 w Zaruziu gm. Miastkowo
W ciągu 7 dni w Urzędzie Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, w pokoju
nr 18, w godz. od 800 do 1500 można zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami
i dokumentami. Jednocześnie informuję, iż dla przedmiotowej inwestycji nie stwierdzono konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.


WÓJT GMINY
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-01 13:09
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2008-02-27 11:47
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 346