logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624-1/08
z dnia 27 lutego 2008 r.
wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (droga Zaruzie-Kuleszka)
Miastkowo, 2008-02-27

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Zgodnie z art. 61 §1 i art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 15.01.2008r na wniosek Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 105873B relacji Zaruzie – Kuleszka (odcinek I o długości 3388,24m od drogi powiatowej nr 1957B
w Zaruziu przez wieś Kuleszka do granicy województwa, odcinek II o długości 267,15m droga powiatowa nr 1957B od końca asfaltu do skrzyżowania z drogą gminną), obejmującej swym zasięgiem obręb wsi Sosnowiec gm. Miastkowo dz. nr ewid. 632/2, 796 oraz obręb wsi Kuleszka gm. Miastkowo dz. nr ewid. 33, 31/2, 104, 126, 127, 197
W ciągu 7 dni w Urzędzie Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, w pokoju
nr 18, w godz. od 800 do 1500 można zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami
i dokumentami. Jednocześnie informuję, iż dla przedmiotowej inwestycji nie stwierdzono konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.


WÓJT GMINY
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-01 13:10
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2008-02-27 11:50
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 328