logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7331-9/08
z dnia 6 czerwca 2008 r.
wydania decyzji o warunkach zabudowy na rozbudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego- wieś Rybaki
Miastkowo,2008-06-02

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że wydano decyzję o warunkach zabudowy na rozbudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą niezbędną do funkcjonowania obiektu w tym: budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki bytowe o pojemności do 10m3 na terenie obejmującym działkę nr 30 we wsi Rybaki gm. Miastkowo.
Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji znajdującej się w Urzędzie Gminy Miastkowo, pok. Nr 18.
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia.

WÓJT
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-06 09:45
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2008-06-06 11:23
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 329