logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7331-1-3/08
z dnia 20 października 2008 r.
zakończenia postępowanie admin. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publ. na budowę kablowej linii elektr. we wsi Sulki
Miastkowo, 2008-10-20

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Miastkowo

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071
z późn. zm.) zawiadamiam, że zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę kablowej linii elektroenergetycznej nN 0,4kV we wsi Sulki, gm. Miastkowo, na terenie obejmującym części działek o numerach ewidencyjnych: 174, 6/17, 6/18, 6/19.
W związku z powyższym w Urzędzie Gminy Miastkowo, w pokoju Nr 18 można zapoznać się z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia otrzymania (publikacji) przedmiotowego pisma.

WÓJT GMINY
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-23 15:18
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2008-10-20 07:59
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 320