logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
brak
z dnia 10 grudnia 2008 r.
wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Miastkowo dn. 8.12. 2008r.


WÓT GMINY MIASTKOWO na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601) podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem :
  1. Lokal usytuowany jest w budynku Urzędu Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32 na działce Gminnej oznaczonej nr ewidencyjnym 177, KW. 27418
  2. powierzchnia lokalu - 51,13 m2.
  3. Lokal usytuowany jest na parterze budynku, wyposażony w instalacje elektryczną, centralnego ogrzewania, wodną i kanalizacyjną.
  4. Przeznaczony pod usługi – APTEKA.
  5. Planowany termin najmu 3 lata od dnia 1.01.2009 do dnia 31 grudnia 2011 roku.
  6. Stawka czynszu miesięcznego 17,51/ m2 z VAT , 14.35/m2 netto.
  7. Miesięczna wysokość czynszu - 895,13 brutto (z VAT), 733,72 zł netto płatna w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.
  8. Wniosek o nawiązanie kolejnej umowy najmu złożył dotychczasowy najemca Dorota i Krzysztof Zaremba firma Apteka MEDICAL S.C. zam. Rzekuń ul.Kolonia 1B.
  9. Nawiązanie umowy najmu w formie bezprzetargowej.

W Ó J T
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-23 15:23
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2008-12-10 08:33
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 319