logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 2 akty. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
IP.7331-1-3/10wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii napowietrznej i przyłącza napowietrznego nN-0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego03-12-2010
IP.7331-1-3/10wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego16-12-2010