logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Kierownika Urzędu

Zarządzenia Kierownika UrzęduZARZĄDZENIE NR 13.2021
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 23 sierpnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na to stanowisko

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz zarządzenia Nr 6.2019 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Miastkowo i na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - pracownik ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Miastkowo.

§ 2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 216,18 KB 14

Informacje wytworzył(a) :Dorota Prytuła2021-08-23
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2021-08-23 12:57
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2021-08-23 12:57
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2021-08-23 12:58
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 21