logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Kierownika Urzędu

Zarządzenia Kierownika UrzęduZARZĄDZENIE NR 15.2021
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 24 sierpnia 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na to stanowisko

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz zarządzenia Nr 6.2019 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Miastkowo i na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych zarządza się, co następuje:

§ 1. W ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze, stanowiące załącznik do zarządzenia Nr 13.2021 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na to stanowisko, pkt VIII. Termin i miejsce składania dokumentów, otrzymuje brzmienie:
"VIII. Termin i miejsce składania dokumentów
Ofertę należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą, w zamknietej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Nabór na stanowisko ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych", w terminie do dnia 3 września 2021 r. do godz. 12:00 na adres: Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój nr 10 - decyduje data wpływu do Urzędu".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy

Kazimierz Górski

Informacje wytworzył(a) :Dorota Prytuła2021-08-24
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2021-08-24 14:56
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2021-08-24 14:56
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 27