logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert, postępowanie nr IGN.271.7.2017


Gmina Miastkowo

ul. Łomżyńska 32

18-413 Miastkowo

Miastkowo, 8 września 2017 r.

IGN.271.7.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr IGN.271.7.2017

na dostawę kruszywa naturalnego

 

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej ustawą, przekazuje informacje
z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

  1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia wynosi 222.000 zł brutto.
  2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie.

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena ofertowa
brutto zł

Termin realizacji dostawy

1

Usługi Koparko-Spycharką Transport Ciężarowy

HANDEL OBWOŹNY Mat. Bud. i Art. Spoż.-Przem.

Roman Maksiński

Stara Łomża p/sz. ul. Parkowa 26, 18-400 Łomża

 

278.748,75

 

do 1 dnia

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GOSK-KRUSZ Ryszard Gosk

Al. Legionów 152, 18-400 Łomża

 

210.945,00

 

do 1 dnia

 

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zgodnie z Projektem umowy.
W postępowaniu nie postawiono wymogów dotyczących gwarancji.

 

Sekretarz Gminy

Janina Cwalina


Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Kuczyńska
Wprowadził(a) :Katarzyna Kuczyńska2017-09-08 12:20
Zatwierdził(a) :Katarzyna Kuczyńska2017-09-08 12:20
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2018-11-29 10:37
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 771