logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert, postępowanie nr IGN.271.9.2017


Gmina Miastkowo

ul. Łomżyńska 32

18-413 Miastkowo

Miastkowo, 5 styczeń 2018 r.

IGN.271.9.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr IGN.271.9.2017

na Budowę świetlicy wiejskiej w Zaruziu

 

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, przekazuję informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1 700 000 zł brutto.
  2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie.

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena ofertowa
brutto zł

Okres gwarancji

1

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY Aleksander Stanisław Świderski

Stare Kupiski, ul. Łomżyńska 21 A

18-400 Łomża

 

1 700 500, 00 zł

 

60 miesięcy

2

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE ,,WÓDEX’’ Wacław Dąbrowski,

ul. Warszawska 10, 18-413 Miastkowo

 

1 199 500, 00 zł

 

60 miesięcy

3

PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACJI INWESTYCJI Kazimierz Mitelsztedt

ul. Denisiewicza 10, 07-410 Ostrołęka

1 697 219, 65 zł

60 miesięcy

 

Termin wykonania zamówienia: do 30.08.2019 r. Warunki płatności zgodnie z projektem umowy.

 

 

Sekretarz Gminy

Janina Cwalina


Informacje wytworzył(a) :Marta Brzostek
Wprowadził(a) :Marta Brzostek2018-01-05 12:32
Zatwierdził(a) :Marta Brzostek2018-01-05 12:32
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2020-12-07 09:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 798