logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert, postępowanie nr IGN.271.4.2018


Gmina Miastkowo

ul. Łomżyńska 32

18-413 Miastkowo

Miastkowo, 28 marca 2018 r.

IGN.271.4.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr IGN.271.4.2018

na Budowę boiska wielofunkcyjnego w Rydzewie

 

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, przekazuję informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 290 000,00 zł
  2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie.

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena ofertowa
brutto zł

Okres gwarancji   i rękojmi za wady

1

FIRMA BUDOWLANO-HANDLOWA ,,FINBUD’’

Czesław  Mąka

ul. Piłsudskiego 35

07-420 Kadzidło

 

273.132,55 zł

 

84 miesiące

 

Termin wykonania zamówienia: do 31.08.2018 r. Warunki płatności zgodnie z projektem umowy.

 

 

 

Wójt

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Marta Brzostek
Wprowadził(a) :Marta Brzostek2018-03-28 12:43
Zatwierdził(a) :Marta Brzostek2018-03-28 12:43
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2020-12-07 09:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 723