bip  
  
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca
baner spis rolny 2020
baner odpady
baner e-pit
baner mapa gminy
baner internet
folder
sala gok
cu
wrota podlasia
sasiedzi
baner ugmiastkowo
baner krus
baner mikroporady

Kwalifikacja wojskowa 2019

23/01/2019

Zgodnie z obwieszczeniem Nr 1/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 18 stycznia 2019 rokuo kwalifikacji wojskowej w 2019 roku i wyciągiem z wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej na terenie województwa podlaskiego w 2019 roku dnia 21 lutego br. odbędzie się kwalifikacja wojskowa dotycząca osób z terenu Gminy Miastkowo.

Osoby podlegające kwalifikacji otrzymają wezwania z Urzędu Gminy Miastkowo w sprawie stawiennictwa do Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 9 w Łomży z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa zambrowska 1/27.

Dodatkowych informacji dotyczących kwalifikacji wojskowej można uzyskać w Urzędzie Gminy Miastkowo, pok. 1, tel. 86 217 49 97.

Zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej OBOWIĄZKOWO należy ze sobą zabrać:

  • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem;
  • 1 fotografię do książeczki wojskowej o wymiarach 3x4 cm, (bez nakrycia głowy);
  • dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki;
  • dokumentację dotycząca aktualnego stanu zdrowia, (jeżeli taka istnieje);

Wyżej wymienione dokumenty są warunkiem przystąpienia do kwalifikacji wojskowej!
Do kwalifikacji wojskowej w 2019 roku wzywa się:

  • mężczyzn urodzonych w 2000r.,
  • mężczyzn urodzonych w latach 1995 –1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • osoby urodzone w latach 1998 –1999, które:

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres ten niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia
21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

  • kobiety urodzone w latach 1995–2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
  • osoby, które ukończyły 18 lat i nie ukończyły 24 lat życia oraz zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.


Załącznikipobrań
file typ Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w 2019 r. 330,37 KB 112