Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca
baner odpady
baner e-pit
baner mapa gminy
baner internet
folder
sala gok
cu
wrota podlasia
sasiedzi
baner ugmiastkowo
baner krus
baner mikroporady
zdjecie

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na 2019 rok w Gminie Miastkowo

17/06/2019

Wójt Gminy Miastkowo na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2019 rok. W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów do opiniowan...

zdjecie

Pozyskane środki na kolejną nową drogę w Gminie Miastkowo

13/06/2019

W dniu 28 maja 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Podlaskim oraz Wójtem Gminy Miastkowo na dofinansowanie zadania „Budowa drogi gminnej nr 105888B w Miastkowie - ul. Spokojnej i ul. Wąskiej” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota dofina...

zdjecie

List Prezesa KRUS

13/06/2019

Szanowni rodzice i opiekunowie w imieniu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zwracam się do Państwa z apelem o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, które wkrótce rozpoczną letnie wakacje.

zdjecie

Miastkowskie klimaty - co nam w duszy gra

12/06/2019

Mieszkańców naszej gminy i gości serdecznie zapraszamy na: Festyn "Miastkowskie klimaty - co nam w duszy gra", który odbędzie się w dniu 23 czerwca 2019r na placu za Gminnym Ośrodkiem Kultury w Miastkowie. Zaczynamy od godz. 12:00.

zdjecie

Nowe zasady „Rodzina 500+”

06/06/2019

Świadczenie wychowawcze bez kryterium dochodowego będzie przysługiwało zarówno na pierwsze, jak i jedyne dziecko w rodzinie do ukończenia 18. roku życia.

zdjecie

Izba Rolnicza poszukuje chętnych osób do uczestnictwa w pracach Komisji Okręgowej

30/05/2019

W związku z wyborami do Izb Rolniczych 28 lipca 2019 r. poszukujemy osób chętnych do uczestnictwa w pracach Komisji Okręgowej. Termin zgłaszania chętnych do 5 czerwca 2019 r. pod numerem tel. 85 676 08 62, 85 676 08 58 lub w siedzibie Urzędu.

zdjecie

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w Gminie Miastkowo

27/05/2019

Przedstawiamy Państwu wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w Gmine Miastkowo.

zdjecie

Ratuj pszczoły

17/05/2019

ROLNIKU PAMIĘTAJ:

  • aplikuj wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy
  • stosuj środki ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi na etykiecie
zdjecie

Rolnicze badania ankietowe w 2019 r.

17/05/2019

Statystyka publiczna od wielu lat realizuje rolnicze badania ankietowe. W bieżącym roku na terenie województwa podlaskiego wykonywać je będą pracownicy oraz ankieterzy Urzędu Statystycznego w Białymstoku. Badania odbywać się będą w wybranych gospodarstwach rolnych metodą wywiadu telefonicznego lub b...