bip   bip OPS     
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca

Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

01/01/2020

Podmiot odbierający odpady komunalne oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu Gminy Miastkowo

Informujemy, iż odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miastkowo oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych od 1 stycznia 2021 r. odbiera firma wyłoniona w drodze przetargu, tj.: Konsorcjum: RDF Sp. z o.o. – Lider konsorcjum MPK PURE HOME Sp. z o.o.–Członek konsorcjum, ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka

 

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Miastkowo

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zebrane z terenu Gminy Miastkowo są zagospodarowywane w następujących instalacjach:

  • PreZero Recycling Zachód, 64-020 Czempiń, Piotrowo Pierwsze 26/27,
  • ZGK Ostrów Mazowiecka, ul. B. Prusa 66, Stare Lubiejewo, 07-300 Ostrów Mazowiecka,
  • Ostrołęckie TBS, ul. Komunalna 8, 07-401 Ostrołęka
  • CIGO Studzianki, ul. Spółdzielcza 36, 16-010 Studzianki

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Informujemy, iż od 1 stycznia 2021 r. Konsorcjum firm: RDF Sp. z o.o. – Lider konsorcjum MPK PURE HOME Sp. z o.o.–Członek konsorcjum, ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka wyposażyło i obsługuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który mieści się w Miastkowie przy ul. Długiej 7. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miastkowo mogą przekazywać (bez dodatkowych opłat) do PSZOK-u chemikalia, zużyte akumulatory i baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku robót niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej, zużyte opony, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, odpady tekstyliów i odzieży i inne odpady niebezpieczne.

Szczegółowe informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miastkowo są określone w uchwałach znajdujących się na stronie BIP

 
 
Informacje dodatkowe:

Loading...
Ładowanie strony ...