bip   bip OPS     
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca

Nowe stawki opłat za wodę na lata 2024-2027

17/04/2024

Poniżej przedstawiamy taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Miastkowo zatwierdzoną decyzją nr BI.RZT.70.87.2023 z dnia 27 marca 2024 r. przez organ regulacyjny, tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku na okre...

Dofinansowanie z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów

15/04/2024

Gmina Miastkowo uzyskała pomoc finansową w wysokości 500.000,00 zł w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów. Samorząd Województwa Podlaskiego dofinansuje zadanie pn. „Zakup i dostawa nowego autobusu do przewozu dzieci w wieku szkolnym na potrzeby Gminy Miastkowo”.

Pomoc finansowa z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach "Programu Odnowy Wsi - Kreatywna Wieś" - edycja 2024

15/04/2024

Gmina Miastkowo pozyskała 30.000,00 zł z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „PROGRAMU ODNOWY WSI – KREATYWNA WIEŚ” edycja 2024 na „Budowę placu zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Łuby-Kiertany”. Umowę o dofinansowanie podpisano 28 marca 2024 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w obszarze „Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom”

11/04/2024

Do Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie wpłynęła uproszczona oferta Stowarzyszenia „RAZEM” na realizację zadania publicznego pn. VII Przełaj Rydzewski – Bieg dla Trzeźwości, w obszarze „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publi...

Wyniki wyborów Samorządowych 2024 w Gminie Miastkowo

07/04/2024

Przedstawiamy frekwencję oraz wyniki wyborów do Rady Gminy i na stanowisko Wójta Gminy Miastkowo.

Frekwencję wyborczą w Gminie Miastkowo w wyborach Samorządowych 2024

07/04/2024

Przedstawiamy frekwencję wyborczą na godzinę 12:00 i 17:00

Bezpłatny Przewóz Pasażerski dla Wyborców w Dniu Wyborów Samorządowych

05/04/2024

W związku z nadchodzącymi wyborami do Samorządowymi, które odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, Gmina Miastkowo zapewnia bezpłatny przewóz pasażerski dla wyborców zamieszkałych w stałych obwodach głosowania. Chcemy umożliwić Państwu wygodny dostęp do miejsc głosowania i zachęcić do aktywnego udziału w d...

PODR: szkolenie ekosystemy

05/04/2024

PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W SZEPIETOWIE zaprasza na szkolenie: EKOSCHEMATY-wymogi i płatności w realizacji praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt.

Komunikat Policji w Śniadowie dotyczący bezpieczeństwa w Gminie Miastkowo

04/04/2024

Posterunek Policji w Śniadowie informuje, że w okresie od 01 kwietnia 2024 roku do 30 września 2024 roku realizowane są działania na terenie Gminy Miastkowo w ramach Planu Działania Priorytetowego. Powyższe przedsięwzięcie ma na celu poprawę bezpieczeństwa, oraz komfortu życia mieszkańców.

Rozpocznij sezon ogrodniczy 2024 z PODR Szepietowo

02/04/2024

Wiosenne Targi Ogrodnicze, Podlaskie Targi Odnawialnych Źródeł Energii to coroczne wydarzenie, które cieszy ogromną popularnością wśród mieszkańców regionu. Wiosną, gdy natura budzi się do życia PODR Szepietowo rozpoczyna sezon targowo-wystawienniczy.