bip   bip OPS     
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca

Informacja o otrzymaniu grantu z projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"

21/06/2024

Gmina Miastkowo informuje, że otrzymała grant w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd". Pozyskana kwota wynosi 281 223,68 zł, przy czym nie jest wymagany wkład własny.

Wybory Sołeckie - Terminy na tydzień 24-28 czerwca 2024

21/06/2024

W nadchodzącym tygodniu odbędą się wybory sołeckie w Gminie Miastkowo. Poniżej przedstawiamy harmonogram zebrań wyborczych dla sołectw, które odbędą się w dniach 24-28 czerwca 2024 roku:

Informacja o Składkach Ubezpieczeniowych na III Kwartał 2024 r. dla Rolników

21/06/2024

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że zgodnie z uchwałą nr 5 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 6 czerwca 2024 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małż...

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

21/06/2024

Wójt Gminy Miastkowo informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem:

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja warsztatów rozwijających kreatywność dzieci i młodzieży”

dokonano wyboru oferty:

1. Nazwa oferenta:

Stowarzysz...

Uwaga Rolnicy

19/06/2024

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 12 marca br. System QMP (Quality Meat Program) został włączony do dopłat za praktyki dobrostanowe dla rolników uczestniczących w krajowych systemach jakości, co pozwala na uzyskanie podstawowej pomocy z tytułu posiadania zwierząt utrzymyw...

Okresowe ograniczenie funkcjonowania Gabinetów Lekarza Rodzinnego w Miastkowie

18/06/2024

Informujemy pacjentów Gabinetów Lekarza Rodzinnego Filia w Miastkowie, iż w okresie od dnia 18 czerwca do dnia 19 lipca 2024 roku nastąpi okresowe ograniczenie funkcjonowania Filii w Miastkowie, tzn.:

Informacja o debacie nad Raportem o stanie Gminy Miastkowo za 2023 rok

18/06/2024

Na podstawie art. 28 a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz.721.) rada gminy rozpatruje przedstawiony przez wójta gminy raport o stanie gminy podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wó...

Wakacje z GOKiem

17/06/2024

Kochani!

Wakacje z GOKiem czas zacząć!

Gminny Ośrodek Kultury w Miastkowie we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Miastkowie serdecznie zapraszają dzieci w wieku szkolnym na zajęcia o charakterze sportowo-rekreacyjnym propagujące zdrowy styl życia w godzinach 8.00-15.30 wg. następującego harmon...

Wybory Sołeckie w Gminie Miastkowo: Harmonogram

14/06/2024

Dobry sołtys to skarb. Sołtys oprócz pierwszego kontaktu z władzami gminy to osoba najbliżej mieszkańców. Wkrótce przeprowadzone zostaną wybory sołeckie w 21 sołectwach gminy Miastkowo.

Spotkanie konsultacyjno-informacyjne z mieszkańcami

14/06/2024

W dniu 11 czerwca 2024 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie odbyło się spotkanie konsultacyjno-informacyjne w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Gminy Miastkowo na lata 2024-2030 przy współudziale Andrea Consulting – wykonawcy opracowania Strategii.

Loading...
Ładowanie strony ...