bip  
  
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca
baner spis powszechny 2021
baner odpady
baner e-pit
baner mapa gminy
baner internet
folder
sala gok
cu
wrota podlasia
sasiedzi
baner ugmiastkowo
baner krus
baner mikroporady

INFORMACJA

mieszkańcy:

  • posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
  • mający trudności z dostępem do punktu szczepień ( np. osoba starsza niemająca możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

mogą skorzystać z transportu organizowanego przez Urząd Gminy kontaktując się pod numerem telefonu:

86 217 49 97 lub 668 591 406

( od poniedziałku do piątku,w godzinach 8:00 – 14:00)

Jeśli jesteś osobą uprawnioną, zarejestrowaną na szczepienie i uzyskałeś/aś termin szczepienia, zadzwoń, a gmina zorganizuje dowóz do punktu szczepień.

Ponadto informuję, że na konkretny termin rejestracji na szczepienie można dokonać:

  1. Przy pomocy internetowego konta pacjenta – poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl.
  2. Dzwoniąc na numer: 989 lub 22 62 62 989;
  3. Dzwoniąc na numer: 86 217 48 19 - Gabinet Lekarza Rodzinnego Filia w Miastkowie ul. Długa 1,
zdjecie

Cała Polska czyta dzieciom

16/06/2021

Biblioteka Publiczna Gminy Miastkowo zorganizowała dla uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej w Miastkowie zajęcia literackie pt.: „W świecie bajek i baśni”, które przeprowadziła pani Barbara Szczubełek.  Pani Barbara czytając wybrane fragmenty książek, przybliżyła dzieciom bohaterów popularnych b...

zdjecie

Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024

16/06/2021

Minister Klimatu i Środowiska uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463, z późn. zm.) w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykon...

zdjecie

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na 2021 rok w Gminie Miastkowo

15/06/2021

Wójt Gminy Miastkowo na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2021 rok. W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów do opiniowan...

zdjecie

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego w Miastkowie

15/06/2021

Za zgodą Ministra Cyfryzacji w Gminie Miastkowo utworzono  Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego, w którym można potwierdzić, przedłużyć ważność lub unieważnić profil zaufany ePUAP.

zdjecie

PSZOK informacja

11/06/2021

W okresie od 14.06.2021 r. do 25.06.2021 r. PSZOK będzie czynny tylko w dniach 18 i 25 czerwca 2021 r. w godzinach od 8.00 do 15.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

zdjecie

Informacja o debacie nad Raportem o stanie Gminy Miastkowo za 2020 rok

09/06/2021

Na podstawie art. 28aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) rada gminy rozpatruje przedstawiony przez wójta gminy raport o stanie gminy podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium ...

zdjecie

Weź udział w ogólnopolskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”

09/06/2021

Zachęcamy do udziału w ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”, zorganizowanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nagraj i prześlij swój film. Pokaż jak zmienia się polska wieś.

zdjecie

Zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym na potrzeby Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030

09/06/2021

Miasto Łomża przystąpiło do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030, tj. dokumentu określającego cele strategiczne oraz kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego Łomży, wpływające na poprawę jakości życia mieszkańców.

zdjecie

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+)

01/06/2021

W związku z rozpoczynającym się od 1 czerwca 2021 r. nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 ruszy kolejny nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres.