bip  
  
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca
baner spis rolny 2020
baner odpady
baner e-pit
baner mapa gminy
baner internet
folder
sala gok
cu
wrota podlasia
sasiedzi
baner ugmiastkowo
baner krus
baner mikroporady
zdjecie

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020

30/11/2020

Z przyjemnością informuję że Biblioteka Publiczna Gminy  Miastkowie jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”. Wśród rozpatrzonych pozytywnie, znalazł się też wniosek BPG Miastkowo. W ramach przyznanego dofinansowania w wysokości 28 900 zł.  Zakupiono 6...

zdjecie

Aktualna sytuacja oraz ocena ryzyka dla drobiu i zdrowia człowieka związana z występowaniem w Europie wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

26/11/2020

Aktualna sytuacja oraz ocena ryzyka dla drobiu i zdrowia człowieka związana z występowaniem w Europie wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5Nx.

zdjecie

Recykling w 2019 r.

26/11/2020

Zgodnie z zapisami art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. C ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) Wójt Gminy Miastkowo podaje do publicznej wiadomości informację o osiągniętych w 2019 roku przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne n...

zdjecie

Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych wraz z dopłatą do oprocentowania

24/11/2020

Zachęcamy: gospodarstwa rolne (producentów produkcji podstawowej) i przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) do skorzystania ze wsparcia Funduszu Gwarancji Rolnych w dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytu oraz zwrot kosztu części lub całości odsetek od kredytu obrotoweg...

zdjecie

Informacja w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2020/2021

24/11/2020

Zimowe utrzymanie dróg prowadzone jest w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych w celu zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych śliskością zimową lub opadami śniegu. Drogi gminne utrzymywane będą w VI standardzie zimowego utrzymania.

zdjecie

Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego oraz umundurowania ze środków Województwa Podlaskiego

16/11/2020

Gmina Miastkowo w celu poprawy skuteczności działania ochrony przeciwpożarowej w zakresie ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową oraz innym miejscowymi zagrożeniami Gmina Miastkowo otrzymała dotację od Województwa Podlaskiego na doposażenie jednostek Ochotniczy...

zdjecie

WSPARCIE SENIORA

16/11/2020

Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze! Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11. To infolinia, która przekieruje Twoje potrzeby do najbliższego ośrodka pomocy społecznej w Twojej okolicy. Ośrodek pomocy społecznej będzie z Tobą w kontakcie i ustali, kto i jaki...

zdjecie

"Mała książka - wielki człowiek" projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym

06/11/2020

Biblioteka Publiczna Gminy Miastkowo wzięła udział w projekcie skierowanym do dzieci w wieku od 3 do 6 lat Mała Książka–Wielki Człowiek to ogólnopolska kampania społeczna, która przypomina o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania już od pierwszych miesięcy życia dziecka. Celem ak...

zdjecie

Ubój z konieczności poza rzeźnią

04/11/2020

Podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze  zobowiązane są zapewnić, aby mięso zwierząt gospodarskich  kopytnych poddanych ubojowi z konieczności poza  rzeźnią  było wykorzystane do celów spożycia przez ludzi wyłącznie, jeżeli spełnia poniższe wymogi.

zdjecie

Weźcie udział w spisie w drodze samospisu

03/11/2020

Zwracam się do Użytkowników gospodarstw rolnych z gorącą prośbą. Weźcie udział w spisie w drodze samospisu, wykazując się postawą obywatelską dla dobra naszej społeczności lokalnej. Jednocześnie proszę młodzież, aby pomogła w dokonaniu samospisu rodzicom, dziadkom, znajomym, jeżeli będą mieli trudno...