bip   bip OPS     
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca

Składki KRUS w I kwartale 2024 roku

06/12/2023

Składki na ubezpieczenia społeczne w KRUS w I kwartale 2024 roku pozostają na tym samym poziomie co w IV kwartale 2023 roku. Rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych będą płacić wyższą składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Ustawowy ter...

Badania ankietowe w gospodarstwach rolnych w grudnu 2023r.

06/12/2023

Główny Urząd Statystyczny prowadzi badania ankietowe w gospodarstwach rolnych, aby pozyskać informacje o pogłowiu zwierząt gospodarskich i produkcji produktów zwierzęcych. W grudniu 2023 r. trwają dwa takie badania: Badanie pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej oraz Badanie pogłowia świń oraz pr...

Terminy wypłat świadczeń z pomocy społecznej

22/11/2023

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków z pomocy społecznej

fot. freepik.com

Zgłaszanie zapotrzebowania na internet szerokopasmowy w gminie Miastkowo

17/11/2023

Gmina Miastkowo w związku z planowanym uruchomieniem kolejnych interwencji publicznych na rozwój infrastruktury szerokopasmowego dostępu do internetu, zaprasza mieszkańców do zgłaszania zapotrzebowania na internet szerokopasmowy.

Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo–gaśniczego oraz umundurowania  ze środków województwa Podlaskiego

07/11/2023

W celu poprawy skuteczności działania ochrony przeciwpożarowej w zakresie ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową oraz innym miejscowymi zagrożeniami Gmina Miastkowo otrzymała dotację od Województwa Podlaskiego na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarn...

Informacja w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2023/2024

31/10/2023

Zimowe utrzymanie dróg prowadzone jest w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych w celu zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych śliskością zimową lub opadami śniegu.

IV Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”

30/10/2023

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi szereg działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków podczas pracy w gospodarstwie rolnym oraz chorób zawodowych rolników.

Nabór na Bezpłatne Szkolenie z Prawa Wodnego dla Rolników i Właścicieli Lasów

30/10/2023

Rolników, domowników i właścicieli lasów oraz osoby zatrudnione w rolnictwie zainteresowane pozyskaniem wiedzy z zakresu prawa wodnego zapraszamy do udziału w bezpłatnym, jednodniowym szkoleniu organizowanym przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KOLEJNEJ EDYCJI KINA KOBIET

26/10/2023

Film od chwili swych narodzin był fenomenem przekraczającym granice narodowe, a kino wciąż umacnia swoją pozycję w tworzeniu kultury. Dlatego, drogie Panie, 15 listopada Gminny Ośrodek Kultury w Miastkowie zaprasza pełnoletnie mieszkanki naszej gminy do udziału w pokazie Kina Kobiet w kinie Helios w...

Budowa urządzeń małej architektury parkowej oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Miastkowie

25/10/2023

Operacja pn. „ Budowa urządzeń małej architektury parkowej oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Miastkowie” mająca za zadanie poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Miastkowo oraz stworzenie nowego, bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji współfinansowana jest ze środków Un...