bip     
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KINIE KOBIET

29/09/2023

Film od chwili swych narodzin był fenomenem przekraczającym granice narodowe, a kino wciąż umacnia swoją pozycję w tworzeniu kultury. Dlatego, drogie Panie, 11 października Gminny Ośrodek Kultury w Miastkowie zaprasza pełnoletnie mieszkanki naszej gminy do udziału w pokazie Kina Kobiet w kinie Helio...

Urząd Gminy Miastkowo

Wyniki konsultacji dotyczących Programu Współpracy Gminy Miastkowo z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok

26/09/2023

Wyniki konsultacji społecznych, które odbyły się w sprawie "Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2024 rok," zostały ogłoszone. Wójt Gminy Miastkowo informuje, że w podanym terminie nie zgłoszono żadnych uwag ani opinii do projektu Prog...

Urząd Gminy Miastkowo

Nowe zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego od 01.01.2024 r.

21/09/2023

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2024r. ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023r. poz.1429), Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastkowie informuje o wprowadzonych zmianach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zas...

KRUS: Informacja dotycząca składek ubezpieczeniowych i emerytalno-rentowych dla rolników w IV kwartale 2023 roku

18/09/2023

Dyrektor Odziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku Jacek Jarmołowicz informuje, że zgodnie z uchwałą nr 18 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 6 września 2023 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego p...

Gmina Miastkowo otrzymała wsparcie z rządowego programu „AKTYWNA TABLICA”

08/09/2023

W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 Gmina Miastkowo jako organ prowadzący otrzymała wsparcie finansowe  w formie dotacji celowej w łącznej wysokoś...

Urząd Gminy Miastkowo

Zaproszenie do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2024 rok”

08/09/2023

Wójt Gminy Miastkowo zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania opinii i uwag do załączonego projektu „Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacj...

Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika ?

08/09/2023

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.

Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewne...

pixabay.com

Informacja dla mieszkańców terenów, na których zostaną wyłożone przynęty ze szczepionką do zwalczania wścieklizny u lisów wolno żyjących w akcji jesiennej 2023 roku

08/09/2023

Celem skutecznego zwalczania wścieklizny u lisów - na terenie województwa podlaskiego zostaną wyłożone przynęty ze szczepionką przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących, metodą zrzutów z samolotów,

ZAPROSZENIE NA TEATR LALEK

06/09/2023

Już w najbliższy piątek czyli 8 września o godz.17.00 zapraszamy zarówno najmłodszych mieszkańców wraz z opiekunami jak i trochę starszych na spektakl teatralny z okazji zakończenia wakacji. W sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury zobaczymy opowieść o przyjaźni i o tym, że nie należy nikogo oce...

Dyżur Urzędnika Wyborczego w Urzędzie Gminy

05/09/2023
Uprzejmie informujemy, że w dniu 11, 12, 13, 15 września 2023r. w godz. 13:00 - 15:00, natomiast w dniu 14 września w godz. 8:00 - 10:00 w Urzędzie Gminy, dyżur będzie pełnił Urzędnik Wyborczy.