bip   bip OPS     
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca

O Gminie -> Twórcy naszej okolicy

Pani Agnieszka Zysk
Pani Grażyna Nadrowska
Pan Kazimierz Kuskowski
Pani Emilia Zaremba
Ewa Bielak (Kadłubowska)
Pan Wiesław Przyborowski


Pani Agnieszka Zysk

Agnieszka Zysk urodziła się i wychowała w Miastkowie, obecnie studiuje i pracuje w Warszawie, wolne chwile spędza w rodzinnych stronach.
Ta młoda artystka tworzy amatorsko od najmłodszych lat, już w szkole podstawowej wykazywała się wybitnymi zdolnościami plastycznymi. W swoim dorobku artystycznym ma wiele prac o różnorodnej tematyce ( martwa natura, abstrakcja). Wykonane prace to reprodukcje i dzieła autorskie. Eksperymentuje na różnych podłożach- ciekawostką jest obraz na doniczce, stosując różne techniki: olej, pastela, temper, ołówek.Pani Grażyna Nadrowska

Grażyna Nadrowska - nauczyciel sztuki w S P i Publicznym Gimnazjum w Miastkowie. Ukończyła studia magisterskie na UMCS w Lublinie na Wydziale Artystycznym - kierunek wychowanie plastyczne i studia podyplomowe w zakresie sztuki w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży.
W swoim dorobku ma:
- wystawę indywidualną w Galerii Klubu Garnizonowego w Łomży
- wystawy zbiorowe w Galerii "N" w Łomży
- udział w wystawie sztuki Łomżyńskiego Środowiska Plastycznego pt. "W drodze do Sakrum" w Centrum Katolickim przy Parafii Krzyża Świętego w Łomży.
- wystawy zbiorowe w GOK-u w Miastkowie
Jest współtwórcą stałej Galerii w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie oraz współorganizatorem wystaw artystów nieprofesjonalnych i uczniów szkół podstawowych oraz Gimnazjum z Gminy Miastkowo.
Z zebranych materiałów źródłowych opracowała Kronikę Miastkowa dostępną w Bibliotece Publicznej w Miastkowie.
Opracowała i wdrożyła do realizacji edukacji regionalnej w nauczaniu blokowym w klasach IV-VI zeszyt ćwiczeń - "Moja Gmina Miastkowo" - z cyklu "Małe Ojczyzny".
Zainteresowana historią zabytków gminy Miastkowo, opiekun starych zabytkowych grobów na miejscowym cmentarzu: prowadzi akcję "Ocalić od zapomnienia" (kronika - "Groby zabytkowe na cmentarzu w Miastkowie").
Jej uczniowie są licznie nagradzani i wyróżniani na szczebku powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i europejskim.
Za swoją działalność i twórczość plastyczną otrzymała:
- nagrodę Starosty Powiatu Łomżyńskiego
- nagrodę Wójta Gminy Miastkowo
- nagrody Dyrektorów Szkół
- podziękowanie od Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży
- podziękowania i dyplomy uznania Dyrektora GOK w Miastkowie.
Prowadzi Plastyczne koło zainteresowań w GOK-u, jest współtwórcą scenografii do przedstawień.
Wykonała kilka prac o tematyce sakralnej, między innymi: obraz na ołtarz główny do Kaplicy w Laskowcu (pow. Ostrołęka); malowidła ścienne w Kościele Św. Wojciecha w Ostrołęce; Krucyfiks do Kaplicy w Rynie.
Tworzy w różnych dziedzinach sztuk plastycznych: malarstwo - olej, tempera, pastele, rysunek (zabytki Gminy Miastkowo), ceramika i szkło - zdobnictwo, grafika - techniki mieszane (cykl kapliczek kurpiowskich).
Jest autorką kroniki Miastkowa (Biblioteka Publiczna w Miastkowie) i zeszytu ćwiczeń do edukacji regionalnej w nauczaniu blokowym w klasach IV-VI "Moja Gmina Miastkowo".Pan Kazimierz Kuskowski

Kazimierz Kuskowski – malarz, fotografik, rzeźbiarz, rękodzieło ludowe: wikliniarstwo, stolarstwo- galanteria drewniana, ozdobne ramy do obrazów z tworzyw sztucznych- jednym słowem człowiek uzdolniony wszechstronnie.

Malarstwem zajmuje się amatorsko od najmłodszych lat, w swoim dorobku posiada około 400 prac. Artysta nieprofesjonalny w pracy malarskiej skupia się głównie na rodzimym krajobrazie, rzadziej maluje portrety i martwą naturę. Stosuje różne techniki: głównie olej, pastela tłusta, pastela półtłusta, akwarela, akwarela mokra, sangwina. Eksperymentuje na różnych podłożach: między innymi używając akwareli na jedwabiu, akwareli na ceracie, oleju na tapecie. Swoje prace oprawia we własnoręcznie wykonane ramy z tworzyw sztucznych. Mistrz fotografii – zajmuje się fotografią na porcelanie, stosuje sizohelię. Rozmiłowany w swojej pracy twórczej próbuje swoich możliwości w rzeźbiarstwie – rzeźbił w glinie twarz ojca. Wikliniarstwo – koszykarstwo traktuje jako zawód rodzinny. W młodości grał na mandolinie w zespole wojskowym i w domu kultury.

Doświadczenia malarskie i fotograficzne od młodzieńczych lat kształtowały osobowość Pana Kazimierza. Zamiłowaniom tym oddawał się z pasją, która przetrwała dziesięciolecia, owocując szeregiem pięknych prac.

Udział w wystawach:
2000r. - malarstwo, Publiczne Gimnzajum w Miastkowie – wystawa zbiorowa;
2001r. -gimnazjada, Publiczne Gimnazjum w Miastkowie- wystawa zbiorowa;
2002r.- otwarcie Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie- wystawa zbiorowa;
2003r. - Łomżyński Przegląd Plastyki, Galeria N -wystawa zbiorowa;
2004r.- “Kwiaty Polskie”, GOK Miastkowo- wystawa zbiorowa;
2005r.- Galeria N Łomża- wystawa indywidualna.
2006- Gminny Ośrodek Kultury w Miastkowie- wystawa indywidualna; nagroda Wójta Gminy Miastkowo w dziedzinie kultury.
2007r-Nagroda Starosty Łomżyńskiego za całokształt pracy twórczej.
Dzieła Pana Kuskowskiego stanowią część naszej historii, zawierają rzeczywisty obraz (chaty, pejzaż) wiejski z przed kilkudziesięciu lat.

Człowiek o tak wrażliwym duchu twórczym czuje potrzebę rejestrowania, uwieczniania rodzimego krajobrazu, by w przyszłości służyło to potomnym. Mimo podeszłego wieku nie rozstaje się z pędzlem, gdyż jak sam mówi “ nie tworząc czuje się pusty”. Nie ulega wątpliwości, że żywiona od młodości miłość do malarstwa przyniosła obfity owoc.


Pani Emilia Zaremba

Emilia Zaremba - Bielacka - pedagog. Malarstwo to nie tylko zamiłowanie ale i zawód wyuczony, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - Wydział Sztuk Pięknych. Mieszka k. Miastkowa w miejscowości Rydzewo - Gozdy. Obecnie pracuje jako nauczyciel sztuki w Szkole Podstawowej w Rydzewie. Artystka tworzy prace na bazie własnych pomysłów, używając różnych technik: grafika, malarstwo (olej, pastela) i rysunek. Tematyka prac jest również zróżnicowana: krajobraz, natura martwa, kompozycje abstrakcyjne itp.


Pani Ewa Bielak (Kadłubowska)

Mieszka koło Miastkowa w miejscowości Łuby – Kiertany. Obecnie pracuje jako sztukator w firmie zajmującej się konserwacją zabytków.
Artystka ukończyła nie tylko, Liceum Sztuk Plastycznych w Łomży, ale również studia wyższe na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Artystycznym, kierunek – Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Obie te szkoły łączy jedna specjalizacja – grafika, którą posługuje się, zajmuje oraz pasjonuje od najmłodszych lat. Oprócz grafiki interesuje się również malarstwem, rysunkiem i rzeźbą. Grafika jest jej tzw. „konikiem” ulubioną dziedziną sztuki, w której czuje się najlepiej , jak sama twierdzi –„poznałam ją od podszewki". Artystka tworzy prace na bazie własnych pomysłów i spostrzeżeń. Tematyka jej prac to przede wszystkim abstrakcje ale pojawiają się również krajobrazy, martwe natury czy też portrety.Pan Wiesław Przyborowski

Urodzony w Piszu. Rzeźbiarz amator. Wyróżniony na przeglądzie Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie oraz na przeglądzie twórczości artystycznej w Miastkowie. Tematyka jego prac są głównie twarze, kwiaty. Rzeźbi z zamiłowania od wczesnej młodości. Mieszkał w Rydzewie koło Miastkowa. Oprócz rzeźby jego pasją było wykonywanie mebli toczonych. W swoim dorobku miał również wykonanie ołtarza w Kaplicy w Rydzewie.