bip   bip OPS     
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca

Mapa aktywności organizacji pozarządowych

Lp.

Nazwa organizacji

Adres

1

Ochotnicza Straż Pożarna w Czartorii

Czartoria ul. Nadnarwiańska 44

2

Ochotnicza Straż Pożarna w Chojnach Naruszczkach

Chojny – Naruszczki 19

3

Ochotnicza Straż Pożarna w Drogoszewie

Drogoszewo ul. Długa 27

4

Ochotnicza Straż Pożarna w Łubach - Kurkach

Łuby-Kurki  15

5

Ochotnicza Straż Pożarna w Miastkowie

Miastkowo ul. Łomżyńska 25/2

6

Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnowie

Tarnowo ul. Główna 33

7

Ochotnicza Straż Pożarna w Zaruziu

Zaruzie 66

8

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Miastkowie

Miastkowo ul. Łomżyńska 25/1

9

Stowarzyszenie Krzewienia Kultury „JUDITA”

Miastkowo ul. Łomżyńska 25/1

10

Stowarzyszenie „RAZEM”

Rydzewo ul. Mazurska 22

11

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „RUSZCZKI”

Chojny-Naruszczki 19