bip     
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych

06/03/2023

 Ankieterzy statystyczni – pracownicy Urzędu Statystycznego w Białymstoku, przez cały rok przeprowadzają badania ankietowe w gospodarstwach domowych na terenie województwa podlaskiego. Realizowane są one poprzez kontakt bezpośredni lub telefonicznie. W zależności od tematyki badania, ankieterzy zdaj...

Ewidencja i kontrola zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni ścieków

02/03/2023

W związku ze zmianą przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 stycznia 2023 r. na gminy nałożono obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych, ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz prowadzenia kontroli w zakresie ich regularnego opróżniania.

Szkolenie chemiczne - zapisy otwarte!

02/03/2023

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Łomży serdecznie zaprasza na szkolenie uzupełniające z zakresu stosowania środków ochrony roślin. Szkolenie będzie doskonałą okazją do zdobycia wiedzy na temat nowoczesnych metod ochrony roślin oraz sposobów na zapobieganie chorobom i szkodnikom.

fot. freepik.com

Bezpłatne porady obywatelskie dla osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim

28/02/2023

 Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży zaprasza osoby niepełnosprawne i członków ich rodzin z terenu województwa podlaskiego do skorzystania z bezpłatnych porad obywatelskich udzielanych przez Biuro Porad Obywatelskich w Łomży  

500 plus przez aplikację mZUS

24/02/2023

 Złóż wniosek o 500 plus szybko i wygodnie z aplikacją mZUS! To prosty sposób na otrzymanie świadczeń dla Twojej rodziny. Aplikacja umożliwia łatwe złożenie wniosku oraz zapewnia szybką informację o jego statusie.  

fot. pixabay.com

Dzień Walki z Depresją – jak walczyć z depresją?

24/02/2023

W Dniu Walki z Depresją skupiamy się na edukacji i szerzeniu świadomości na temat tej choroby, która wpływa na życie milionów ludzi na całym świecie. Dlaczego to ważne? Według danych z WHO tylko 40% osób cierpiących na depresję otrzymuje właściwą pomoc.

Rekrutacja do przedszkola

23/02/2023

Wychowanie przedszkolne realizowane jest w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych: Szkoła Podstawowa w Miastkowie ul. Łomżyńska 15, 18-413 Miastkowo oraz Szkoła Podstawowa w Rydzewie ul. Mazurska 22, 18-413 Miastkowo.

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

23/02/2023

Szanowni Rolnicy,

Obserwując aktualną sytuację i wychodząc naprzeciw problemom rolników związanych z folią rolniczą uprzejmie informuję, że zamierzam złożyć wniosek o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczyc...

Urząd Gminy Miastkowo

Konsultacje społeczne dotyczące zmian statutów sołectw Gminy Miastkowo

20/02/2023

Gmina Miastkowo informuje, o rozpoczętych konsultacjach społecznych dotyczących zmian statutów wszystkich sołectw na terenie Gminy Miastkowo.

Informator dla osób stosujących przemoc w rodzinie - krok w kierunku zmiany

06/02/2023

W Polsce, problem przemocowych zachowań w rodzinie jest niestety częstym zjawiskiem. W powiecie Łomżyńskim, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży przygotowało informator, który ma na celu pomoc osobom stosującym przemoc. W publikacji zawarte są wytyczne Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemo...