bip  
  
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca
Centralna Baza Emisyjności Budynków
baner odpady
baner e-pit
baner mapa gminy
baner internet
folder
sala gok
cu
wrota podlasia
sasiedzi
baner ugmiastkowo
baner krus
baner mikroporady
Turystyka
zdjecie

Kolejne dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład.

02/06/2022

W środę (1.06 br.) Wójt Gminy Miastkowo odebrał symboliczny czek na inwestycje, które zostaną zrealizowane w ramach II rozdania z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład.

zdjecie

Pożyczki jako wsparcie finansowe KOWR

01/06/2022

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wychodząc naprzeciw potrzebom polskich rolników uruchomił możliwość zaciągania pożyczek ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Beneficjentami programu są rolnicy prowadzący gospodarstwa rodzinne, które realizują przedsięwzięcia rozwijające obszary wiejs...

zdjecie

Informacja dotycząca wścieklizny

01/06/2022

Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Białymstoku informuje, że wścieklizna jest chorobą wirusową, śmiertelną, której da się zapobiegać. Jest to wciąż aktualne zagrożenie, w latach 2021-2022 wścieklizna wystąpiła na terenie Polski w 4 województwach.

zdjecie

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na 2022 rok w Gminie Miastkowo

30/05/2022

Wójt Gminy Miastkowo na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2022 rok. W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów do opiniowan...

zdjecie

Ankieta Lokalnej Grupy Działania "Sąsiedzi"

30/05/2022

Lokalna Grupa Działania "Sąsiedzi" zaprasza mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia w naszej gminie. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

zdjecie

Mobilny Punkt Poboru Krwi - Wojskowe Centrum Rekrutacji w Łomży

25/05/2022

Już 6 czerwca 2022 r. od godz. 08.30 do 13.00 na parkingu Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łomży organizowany jest Mobilny Punkt Poboru Krwi. Dodatkowo dzięki uprzejmości Komendanta Policji Miejskiej w Łomży, będzie możliwość darmowego oznakowania swojego roweru. Swoje stoiska ze sprzętem wojskowym w...

zdjecie

Naboru do VII edycji ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”

24/05/2022

Rozpoczął się nabór do VII edycji ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów” skierowanego do  Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń.

zdjecie

Informacja o debacie nad Raportem o stanie Gminy Miastkowo za 2021 rok

24/05/2022

Na podstawie art. 28 a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) rada gminy rozpatruje przedstawiony przez wójta gminy raport o stanie gminy podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium ...