bip   bip OPS     
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca

Recykling w 2021 r.

28/04/2022
zdjecie główne

Poziomy recyklingu osiągnięte w 2021 r. przez Gminę Miastkowo i przez firmy odbierające odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Miastkowo:

 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła (wyrażony w %)

Poziom recyklingu określony w ustawie

20

Poziom osiągnięty przez Gminę Miastkowo

17,89

Poziom osiągnięty przez Zakład Usługowy „Winpol” s.c., L.J. Wiśniewski, S. Wiśniewski, ul. Towarowa 15, 18-400 Łomża

4,17

Poziom osiągnięty przez Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o., ul. Akademicka 22, 18-400 Łomża

2,53

 

 

Poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych (wyrażony w %)

Poziom recyklingu określony w ustawie

30

Poziom osiągnięty przez Gminę Miastkowo

0,70

Poziom osiągnięty przez Zakład Usługowy „Winpol” s.c., L.J. Wiśniewski, S. Wiśniewski, ul. Towarowa 15, 18-400 Łomża

0

Poziom osiągnięty przez Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o., ul. Akademicka 22, 18-400 Łomża

0

 

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (wyrażony w %)

Poziom recyklingu określony w ustawie

35

Poziom osiągnięty przez Gminę Miastkowo

42,91

Poziom osiągnięty przez Zakład Usługowy „Winpol” s.c., L.J. Wiśniewski, S. Wiśniewski, ul. Towarowa 15, 18-400 Łomża

0

Poziom osiągnięty przez Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o., ul. Akademicka 22, 18-400 Łomża

0