Serwis gminny | Rejes/tr zmian | Mapa serwisu | http://bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Urząd Gminy | Jednostki organizacyjne gminy | Kontakt | Pomoc | Majątek Gminy | Jednostki pomocnicze |
Menu tematyczne: Przetargi | Oświadczenia | Podatki, opłaty lokalne | Druki do pobrania | Protokoły kontroli | Wybory i referenda | Informacje i programy | Skargi i wnioski | Konkursy/procedura naboru | Monitor Polski B | Informacje o środowisku | Informacje bieżące | Jak załatwić sprawę | Prawo miejscowe | Rejestr spraw
   Strona główna » Prawo » Zarządzenia Wójta » Zarządzenia Wójta z 2009 r. ·

Wyszukiwarka

ZARZĄDZENIE NR SG.0151-11/09 WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia: 16 kwietnia 2009 r.
w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XX Sesji Rady Gminy w sprawach:

1) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy;

2) porozumienia dotyczącego współfinasowania wspólnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin – I etap;

3) odwołania Skarbnika Gminy Miastkowo;

4) powołania Skarbnika Gminy Miastkowo;

5) likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miastkowie;

6) nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Miastkowie;

stanowiące załączniki Nr 1 – 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Upoważniam Przewodniczącewgo Rady Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 1 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.

2. Projekty uchwał wymienione w § 1 pkty 2, 3, 4, 5, 6 przedstawię w czasie obrad sesji osobiście.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T
Lidia Małgorzata Grzejka


Opublikował(a): Kalinowska Barbara

Data powstania: pt, 17 kwietnia 2009 09:10
Data upublicznienia: pt, 17 kwietnia 2009 10:25
Zaakceptował(a): Janina Cwalina
Artykuł był czytany: 15 razy
 
Copyright @ 2003 Urząd Gminy Miastkowo Redaktor strony: Janina Cwalina;
nr tel. 086/217 48 66
nr fax 086/21748 29
mail: gmina.miastkowo@vp.pl

Wykonanie SPEEDi  - System PUBLIKATOR