Serwis gminny | Rejes/tr zmian | Mapa serwisu | http://bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Urząd Gminy | Jednostki organizacyjne gminy | Kontakt | Pomoc | Majątek Gminy | Jednostki pomocnicze |
Menu tematyczne: Przetargi | Oświadczenia | Podatki, opłaty lokalne | Druki do pobrania | Protokoły kontroli | Wybory i referenda | Informacje i programy | Skargi i wnioski | Konkursy/procedura naboru | Monitor Polski B | Informacje o środowisku | Informacje bieżące | Jak załatwić sprawę | Prawo miejscowe | Rejestr spraw
   Strona główna » Kalendarz zmian » Nowe w serwisie ·

Wyszukiwarka

Wybierz opcje:

Nowe w serwisie:

2008-04-23
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Dostawa oleju napędowego
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2008-04-17
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: » oświadczenia majątkowe za 2007 r. radnych Gminy Miastkowo
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe za 2007 r. kierownictwa Urzędu i osób wydajacych decyzje administracyjne.
Dodanie nowej wiadomości: » Oświadczenia majatkowe za 2007 r. kierowników jednostek organizacyjnych
Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Miastkowo z dnia 15 kwietnia 2008 roku.
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2008-04-15
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe za 2007 r.
Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe za 2007 r.
Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe za 2007 r.
Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe za 2007 r.
Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe za 2007 r.
Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe za 2007 r.
Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe za 2007 r.
Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe za 2007 r.
Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe za 2007 r.
Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe za 2007 r.
Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe za 2007 r.
Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe za 2007 r.
Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe za 2007 r.
Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe za 2007 r.
Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe za 2007 r.
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE (projekt decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia-stacji paliw)
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2008-04-08
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy (P. B. Laskowski)
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2008-04-07
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdaniez realizacji Programu Współpracy Gminy Miastkowo z Organizacjami Pozarządowymi za 2007 r.
Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Gminy Miastkowo z dnia 7 kwietnia 2008 roku
Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy MIastkowo z dnia 7 kwietnia 2008 roku
Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miastkowo z dnia 7 kwietnia 2008 roku
Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2007.
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2008-04-05
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy między sesjami (28.12.2007 r. - 28.03.2008 r.)
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XII/56/08 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach na terenie Gminy Miastkowo.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XII/57/08 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie: ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat za posiłki w Szkole Podstawowej w Miastkowie.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XII/58/08 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie: ustanowienia użytku ekologicznego.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XII/59/08 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XII/60/08 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XII/61/08 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XII/62/08 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2008 rok.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XII/63/08 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie: przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Łomżyńskie Porozumienie na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XII/64/08 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Miastkowo do kategorii dróg gminnych.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XII/65/08 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Miastkowo na lata 2008-2010.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XII/66/08 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Miastkowo.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR SG.0151 -7/08 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR SG.0151 – 8/08 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie: zarządzenia wyboru sołtysa wsi Chojny - Naruszczki.

2008-04-01
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: DECYZJA (w sprawie umorzenia postepowania-dopływ D)
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak


« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · »
 
Copyright @ 2003 Urząd Gminy Miastkowo Redaktor strony: Janina Cwalina;
nr tel. 086/217 48 66
nr fax 086/21748 29
mail: gmina.miastkowo@vp.pl

Wykonanie SPEEDi  - System PUBLIKATOR