Serwis gminny | Rejes/tr zmian | Mapa serwisu | http://bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Urząd Gminy | Jednostki organizacyjne gminy | Kontakt | Pomoc | Majątek Gminy | Jednostki pomocnicze |
Menu tematyczne: Przetargi | Oświadczenia | Podatki, opłaty lokalne | Druki do pobrania | Protokoły kontroli | Wybory i referenda | Informacje i programy | Skargi i wnioski | Konkursy/procedura naboru | Monitor Polski B | Informacje o środowisku | Informacje bieżące | Jak załatwić sprawę | Prawo miejscowe | Rejestr spraw
   Strona główna » Kalendarz zmian » Nowe w serwisie ·

Wyszukiwarka

Wybierz opcje:

Nowe w serwisie:

2006-05-08
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Wystąpienie pokontrolne (Podlaski Urząd Wojewódzki)
Dodanie nowej wiadomości: PROTOKÓŁ KONTROLI
Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Miastkowo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sieć wodociągowa)
Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Miastkowo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (droga gminna)
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 12/06 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.

2006-05-05
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie wyniku konkursu - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Dodanie nowej wiadomości: O G Ł O S Z E N I E otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w sferze organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miastkowo
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2006-05-04
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIX/152/06 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży oraz warunków sprzedaży tych napojów.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIX/151/06 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIX/150/06 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

2006-04-19
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Ciężary publiczne - 2005 rok
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Dodanie nowej wiadomości: Wartość pomocy publicznej za 2005 rok
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2006-04-18
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: P O S T A N O W I E N I E Przewodniczącego Rady Gminy Miastkowo z dnia 18 kwietnia 2006 roku.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR…………. RADY GMINY MIASTKOWO z dnia ………………..
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR ……………RADY GMINY MIASTKOWO z dnia ………………………….
Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Miastkowo (przepust drogowy)
Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Miastkowo (droga we wsi Gałkówka)
Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Miastkowo (droga we wsi Czartoria)
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 10/06 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Dodanie nowej wiadomości: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 9/ 06 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 10 kwietnia 2006 roku w sprawie: nabycia na własnośc Gminy Miastkowo nieruchomości rolnych z przeznaczeniem na cel publiczny

2006-04-14
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki położonej w Chojnach Naruszczkach
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2006-04-11
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2005 roku
Dodanie nowej wiadomości: Budżet gminy na 2006 r.
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak


« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · »
 
Copyright @ 2003 Urząd Gminy Miastkowo Redaktor strony: Janina Cwalina;
nr tel. 086/217 48 66
nr fax 086/21748 29
mail: gmina.miastkowo@vp.pl

Wykonanie SPEEDi  - System PUBLIKATOR