Serwis gminny | Rejes/tr zmian | Mapa serwisu | http://bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Urząd Gminy | Jednostki organizacyjne gminy | Kontakt | Pomoc | Majątek Gminy | Jednostki pomocnicze |
Menu tematyczne: Przetargi | Oświadczenia | Podatki, opłaty lokalne | Druki do pobrania | Protokoły kontroli | Wybory i referenda | Informacje i programy | Skargi i wnioski | Konkursy/procedura naboru | Monitor Polski B | Informacje o środowisku | Informacje bieżące | Jak załatwić sprawę | Prawo miejscowe | Rejestr spraw
   Strona główna » Kalendarz zmian » Nowe w serwisie ·

Wyszukiwarka

Wybierz opcje:

Nowe w serwisie:

2009-04-03
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Miastkowo
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVI/83/08 RADY GMINY MIASTKOWO z w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok. dnia: 14 listopada 2008 r.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVI/85/08 RADY GMINY MIASTKOWO z 14 listopada 2008 r.w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2009 r
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVII/93/08 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVI/84/08 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia: 14 listopada 2008 rw sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2009-03-30
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2008.
Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdaniez realizacji Programu Współpracy Gminy Miastkowo z Organizacjami Pozarządowymi za 2008 r.
Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z wykonania uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.
Dodanie nowej wiadomości: Sprawozadanie o pracy Wójta Gminy między sesjami (22.01. 2009 r. - 25.03.2009 r. )
Dodanie nowej wiadomości: Informacja o posiedzeniu Komisji
Dodanie nowej wiadomości: Informacja o posiedzeniu Komisji
Dodanie nowej wiadomości: Informacja o posiedzeniu Komisji
Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie wyniku konkursu na realizacje zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR SG.0151 - 10/09 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.

2009-03-27
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIX/111/09 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie: przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Miastkowo na lata 2009 – 2017.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIX/110/09 RADY GMINY MISTKOWO z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości diet przysługujących radnym oraz zasad ich wypłacania.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIX/109/09 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie: przyjęcia „Regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Miastkowo ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIX/108/09 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2009 rok.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIX/107/09 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIX/106/09 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIX/105/09 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

2009-03-19
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Miastkowo ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2009-03-17
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR SG.0151 - 8/09 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR SG.0151-9/09 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie: przygotowania projektu uchwały Rady Gminy.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR SG.0151-9/09 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie: przygotowania projektu uchwały Rady Gminy.

2009-03-16
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy między sesjami (29.12.2008 r. - 22.01.2009 r.)
Dodanie nowej wiadomości: Protokół kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Miastkowo w dniu 25 lutego 2009 r.
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Dodanie nowej wiadomości: Informacja o posiedzeniu Komisji
Dodanie nowej wiadomości: Informacja o posiedzeniu Komisji
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2009-03-05
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Miastkowo z dnia 3 marca 2009 roku.
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok.
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2009 rok.
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak


« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · »
 
Copyright @ 2003 Urząd Gminy Miastkowo Redaktor strony: Janina Cwalina;
nr tel. 086/217 48 66
nr fax 086/21748 29
mail: gmina.miastkowo@vp.pl

Wykonanie SPEEDi  - System PUBLIKATOR