Serwis gminny | Rejes/tr zmian | Mapa serwisu | http://bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Urząd Gminy | Jednostki organizacyjne gminy | Kontakt | Pomoc | Majątek Gminy | Jednostki pomocnicze |
Menu tematyczne: Przetargi | Oświadczenia | Podatki, opłaty lokalne | Druki do pobrania | Protokoły kontroli | Wybory i referenda | Informacje i programy | Skargi i wnioski | Konkursy/procedura naboru | Monitor Polski B | Informacje o środowisku | Informacje bieżące | Jak załatwić sprawę | Prawo miejscowe | Rejestr spraw
   Strona główna » Kalendarz zmian » Nowe w serwisie ·

Wyszukiwarka

Wybierz opcje:

Nowe w serwisie:

2009-01-02
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVII/97/08 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie: wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku odpowiedzi na skargę.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVII/95/08 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wyodrębnionych w budynku „sześciorak” w Tarnowie.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVII/94/08 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVII/93/08 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVII/93/08 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVII/92/08 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Miastkowo na rok 2009.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVII/91/08 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

2008-12-31
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr SG. 0151- 35/2008 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie: oddania w użytkowanie nieruchomości Miastu Łomża w formie bezprzetrgowej
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr SG. 0151- 35/2008 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie: oddania w użytkowanie nieruchomości Miastu Łomża w formie bezprzetrgowej

2008-12-30
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYNIKACH ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGI INEGRACJI SPOŁECZNEJ
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2008-12-23
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Miastkowo o opracowaniu projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej, napowietrznej linii SN 15kV ....
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2008-12-19
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Protokół Nr 8/07 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytego 21.11.2007 r.
Dodanie nowej wiadomości: Protokół Nr 9/07 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytego 5.12.2007 r.
Dodanie nowej wiadomości: Protokół Nr 5/07 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego 6.12.2007 r.
Dodanie nowej wiadomości: Protokół Nr 10/07 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego odbytego 7.12.2007 r.
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku odpowiedzi na skargę.
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR SG.0151-34/08 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

2008-12-18
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR SG.0151-33/08 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

2008-12-17
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastkowo na rok 2009.
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak


« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · »
 
Copyright @ 2003 Urząd Gminy Miastkowo Redaktor strony: Janina Cwalina;
nr tel. 086/217 48 66
nr fax 086/21748 29
mail: gmina.miastkowo@vp.pl

Wykonanie SPEEDi  - System PUBLIKATOR