bip  
  
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca
Centralna Baza Emisyjności Budynków
baner odpady
baner e-pit
baner mapa gminy
baner internet
folder
sala gok
cu
wrota podlasia
sasiedzi
baner ugmiastkowo
baner krus
baner mikroporady
Turystyka

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Miastkowo

07/02/2014
Zgodnie z Planem Gospodarowania Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012 – 2017 województwo podlaskie zostało podzielone na regiony gospodarowania odpadami oraz zostały wyznaczone Regionalne Instalacje do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Gmina Miastkowo znalazła się w Regionie Zachodnim, dlatego też zmieszane odpady  komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, które zostały zebrane z terenu naszej Gminy są przekazywane do Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii, gm. Miastkowo.