bip  
  
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca
baner spis rolny 2020
baner odpady
baner e-pit
baner mapa gminy
baner internet
folder
sala gok
cu
wrota podlasia
sasiedzi
baner ugmiastkowo
baner krus
baner mikroporady

"PRZEGLĄD POLSKIEJ TRADYCJI, KULTURY I SZTUKI LUDOWEJ" - 8 kwietnia 2018r.

16/04/2018

Kultura ludowa jest spuścizną i dziedzictwem przekazywanym z pokolenia na pokolenie, jest ważną częścią kultury narodowej. Swoimi wartościami, bogactwem różnorodności i piękna odgrywa znaczącą historycznie rolę w życiu jednostki, społeczności regionalnej i narodu. Jesteśmy świadkami wciąż żywej tradycji w muzyce, tańcu, śpiewie i poezji; zwyczajach i obrzędach; sztuce, m.in. w malarstwie, rzeźbie, zdobnictwie artystycznym czy hafcie, a także w rzemiośle. Kultura ludowa była, przejawem sposobu życia i bytowania, sposobem i wyrazem odnoszenia się do wartości i zachowań w sytuacjach ważnych, stosunku i szacunku do postępowania i zachowań wobec symboli i ich znaczenia w życiu jednostki, społeczeństwa i narodu; obowiązku przestrzegania ustalonych i przyjętych norm i zasad postępowania wobec osób starszych, znaczących w grupie i rodzinie.

Kultura ludowa to kultura mieszkańców wsi. Nie chodzi tutaj o wykształcenie, czy dostęp do różnego rodzaju mediów. Na wsi rządzą koła gospodyń wiejskich i ochotnicze straże pożarne, bardzo dużą rolę odgrywają parafie, twórcy, poeci, którzy tworzą i rejestrują dorobek swojej twórczości, by w przyszłości potomni mogli sięgać do korzeni swoich przodków. Nie lekceważmy i bacznie obserwujmy tradycje przekazywane przez starsze pokolenia.
Swego czasu nawiązywaliśmy do tradycji związanych z uprawą lnu, kiedy ludzie z całej wsi spotykali się wspólnie robiąc tzw. tłoki, podczas pracy powstawały różne przyśpiewki, tudzież formy zabaw. Przy okazji mogliście państwo zobaczyć narzędzia na jakich dawniej pracowano i obróbkę lnu, z którego wykonywano odzież i przedmioty codziennego użytku. Kolejną ważną tradycją jest obrzęd dożynkowy, nie tylko przyśpiewki i zwyczaje są w tym obrzędzie ważne, ale pokazanie szacunku polskiego chłopa do ziemi i upraw. Jeśli ktoś z was uważnie oglądał ten obrzęd, rolnik żniwa rozpoczynał modlitwą, a nawet zwykle najstarszy domownik przed wyjściem na pole błogosławił i święcił wodą święconą żniwiarzy. Pozostawione na rżysku kłosy były zbierane w garstki, głównie przez dzieci, z których matka potem wypiekała tzw. przaśniki. Pokazaliśmy też państwu zwyczaj kiszenia kapusty, jak schodziły się gospodynie do każdego domu w długie jesienne wieczory i przygotowywały kapustę do kiszenia. Tam też towarzyszyły przyśpiewki i różne formy zabaw, w izbie pojawiały się panny i kawalerowie. Przypomnieliśmy państwu również obrzęd swatów, zalotów i zrękowin, kiedy to decyzja o zamążpójściu w dużej mierze zależała od rodziców. Przedstawialiśmy inscenizację chodzenia po domach z gwiazdą, potem tzw. karnawałowe zapusty.  Wszystko to za sprawą osób starszych, kół gospodyń i stowarzyszeń działających w naszej gminie, którzy wychowali się na tych tradycjach.
Mówiąc o rodzimej kulturze ludowej nie sposób nie wspomnieć o naszych artystach działających na terenie gminy, tj. malarzach: Pani Grażynie Nadrowskiej, Pani Emilii Zaremba Bielackiej i nieżyjącym już Panu Kazimierzu Kuskowskim z Rybak, który w swoich obrazach rejestrował krajobraz dawnej wsi, chaty słomą kryte, czy sianokosy- pozbierane ręcznie w kopy siano. Miło wspominamy rzeźbiarza Pana Wiesława Przyborowskiego, twórcy ołtarza w kaplicy w Rydzewie. Trudno nie wspomnieć o nieżyjących poetach Romanie Chojnowskim i Piotrze Łuba z miejscowości Łuby-Kurki, którzy w swoim dorobku poetyckim opisywali rodzimą wieś i zachowania ludzi zamieszkujących nasze tereny.  Obaj Panowie mają po kilkadziesiąt utworów, opracowania prac wykonane przez GOK, opatrzone w twardej oprawie zostały przekazane do rąk poetów i są własnością rodzin poetów. Piękne utwory poetyckie zawarte we własnych i zbiorowych opracowaniach posiada Pani Jadwiga Kwiatkowska-wieloletni bibliotekarz w szkole w Miastkowie. Związana ze wsią (Łuby-Kurki) opisuje jej krajobraz jako "raj niedoceniony" w jednym z utworów o tym samym tytule. Wiersze Pani Jadwigi często są deklamowane przez uczniów naszych szkół. Na trenie gminy mieliśmy i mamy sporo rękodzielników, nie sposób ich wszystkich wymienić z imienia i nazwiska, którzy uprawiali swoje rzemiosło, także dla celów zarobkowych. Z wyrobów ze słomy, haftu, narzędzi drewnianych kuchennego użytku słynęli mieszkańcy Czartorii. Wikliniarstwem zajmował się niemal co drugi gospodarz, kiedy trzeba było upleść koszyki do zbierania ziemniaków, czy opałki do roznoszenia paszy dla zwierząt. Mieszkańcy naszej gminy, jeszcze w czasach komunistycznych zajmowali się również wyrabianiem butów na zimę tzw. walonków.
Kultura ludowa to korzenie naszej rodzimej wspólnoty, jest bardzo wartościowa, mimo tego że się zmienia. Musimy być świadomi historii i tradycji własnej ziemi rodzinnej.
Na zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Miastkowie w dniu 8 kwietnia 2018r od godz. 16.00 „PRZEGLĄDZIE POLSKIEJ TRADYCJI, KULTURY I SZTUKI LUDOWEJ” prezentowali się:
„1. Grupa wokalno- instrumentalna GOK-przygotowana przez Pana Jacka Krupa przedstawiła: „Zasiali górale”-(wokal, gitara), „Prząśniczka”, Uciekła mi przepióreczka”, „U wos mamo roz”, Żywieckie Gronicki” (muzyka, wokal).
2. Grupa wokalna dorosłych z GOK -przygotowana przez Pana Jacka Krupa zaprezentowała utwory: „Karolinka”, „To i hola”, „Karliku”, „Nie chodź koło róży”, Zachodźże słoneczko”, „Czerwone korale”.
3. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rydzewie- zaprezentowali inscenizację „Tradycje Wielkanocne”- przygotowani przez Panią Beatę Waszczuk.
4. Uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Marszałka J. Piłsudskiego w Miastkowie- przygotowani przez Panią Grażynę Nadrowską.
-Anita Korytkowska ‘ Gdybym ja miała skrzydełka jak gąska”
-Anita Korytkowska, Natalia Bajno, Daria Rydelska „Te miastkowskie dziołchy”
„Polonez kurpiowski”
5. Grupy taneczne z GOK przygotowane przez Pana Jarosława Śliwowskiego
- klasy przedszkolne od Pani Małgorzaty Wierzbowskiej i Pani Danuty Romanik zatańczyły polkę.
-Klasy I- od Pani Doroty Białobrzewskiej i pani Grażyny Mróz- Kabacik zatańczyły konika;
-Klasa II od Pani Magdaleny Sawickiej zatańczyła fafura.
- Klasy III od Pani Jolanty Fabiszewskiej i Pani Mirosławy Dziekońskiej zatańczyły konika, fafura i starą babę.
Wystawę wycinanki ludowej przygotowali uczniowie z pobliskich szkół pod kierunkiem Pani Emilii Zaremba-Bielackiej i Pani Grażyny Nadrowskiej.
 
Zobacz więcej zdjęć