bip  
  
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca
baner spis rolny 2020
baner odpady
baner e-pit
baner mapa gminy
baner internet
folder
sala gok
cu
wrota podlasia
sasiedzi
baner ugmiastkowo
baner krus
baner mikroporady

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych Program Ochrony Środowiska

29/06/2018
Urząd Gminy

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405) Wójt Gminy Miastkowo informuje o konsultacjach społecznych dotyczących projektu dokumentu pn.:

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miastkowo na lata 2018-2022 z perspektywą do 2025” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Miastkowo na lata 2018- 2022 z perspektywą do 2025

Projekt Programu oraz prognoza dostępne są na stronie http://miastkowo.pl/bip w zakładce Konsultacje społeczne oraz udostępniane do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój nr 2 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-15.15.

Uwagi można zgłaszać do 20 lipca 2018r

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na formularzu zgłaszania uwag. Wypełniony formularz można złożyć osobiście, wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo z dopiskiem „Konsultacje – POŚ” lub wysłać na adres e-mail: gmina.miastkowo@vp.pl(z dopiskiem w temacie wiadomości: „Konsultacje – POŚ”).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Miastkowo.

Załącznikipobrań
file typ POŚ Miastkowo 3,89 MB 209
file typ prognoza Miastkowo POŚ 2,61 MB 117
file typ formularz zgłaszania uwag 22 KB 102