bip  
  
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca
baner spis rolny 2020
baner odpady
baner e-pit
baner mapa gminy
baner internet
folder
sala gok
cu
wrota podlasia
sasiedzi
baner ugmiastkowo
baner krus
baner mikroporady

UWAGA! Zmiany w zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom !

15/01/2019

- Od 2019 roku został zwiększony podstawowy limit z 86 l itrów ON /ha do 100 litrów ON/ha rocznie, natomiast stawka zwrotu wyniesie 1 zł za 1 litr oleju napędowego;

100 x ilość użytków rolnych w ha = limit zwrotu w litrach

limit zwrotu w litrach x 1 zł = wysokość zwrotu podatku akcyzowego

- Dodatkowe środki otrzymują także hodowcy bydła i producenci mleka. Dodatkowy limit ustalono jako 30-krotność stawki podstawowej na każdą dużą jednostkę przeliczeniową (DJP) bydła wg stanu średniorocznego za rok poprzedzający (czyli w 2019 roku będą brane pod uwagę stany średnioroczne bydła z 2018 roku);

30 x średnia DJP za 2018 rok = limit zwrotu w litrach

limit zwrotu w litrach x 1 zł = wysokość zwrotu podatku akcyzowego

- Do wniosku będzie trzeba załączyć również zaświadczenie od kierownika biura powiatowego ARiMR potwierdzające ilość sztuk bydła w przeliczeniu na DJP w roku poprzednim.

Nowe wnioski i druki do pobrania : wniosek z załącznikami