bip  
  
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca
baner spis rolny 2020
baner odpady
baner e-pit
baner mapa gminy
baner internet
folder
sala gok
cu
wrota podlasia
sasiedzi
baner ugmiastkowo
baner krus
baner mikroporady

Recykling w 2018 r.

30/04/2019

Informujemy, iż w 2018r. Gmina Miastkowo osiągnęła wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Wymagane i osiągnięte poziomy przedstawiono w poniższej tabeli.

 

Rok 2018

Wymagany poziom

Osiągnięty poziom

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

Min 30 %

34,32%

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Min 50 %

Ten rodzaj odpadów nie był odbierany w 2018r. z terenu Gminy Miastkowo

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Max 40 %

0 %

Osiągnięte poziomy przez firmy odbierające odpady z terenu Gminy Miastkowo, które odbierają odpady z nieruchomości niezamieszkałych:

1. MPK PURE HOME Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Kołobrzeska 5, 07-411 Ostrołęka:

- Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 56,10%

- Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – nie były odbierane w 2018r. przez w/w podmiot

- Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0%

2. Usługi Komunalne „Błysk” Marianna Marczyk, ul. Przykoszarowa 22A, 18-400 Łomża:

- Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 30,04%

- Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – nie były odbierane w 2018r. przez w/w podmiot

- Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 0%

3. Zakład Usługowy „Winpol” s.c., L.J. Wiśniewski, S. Wiśniewski, ul. Kazańska 1, 18-400 Łomża:

- Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 43,94%

- Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – nie były odbierane w 2018r. przez w/w podmiot

- Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0%