Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca
baner odpady
baner e-pit
baner mapa gminy
baner internet
folder
sala gok
cu
wrota podlasia
sasiedzi
baner ugmiastkowo
baner krus
baner mikroporady

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na 2019 rok w Gminie Miastkowo

17/06/2019
Urząd Gminy

Wójt Gminy Miastkowo na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2019 rok. W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miastkowo w 2019 roku. Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny.

Kandydatem na członka Komisji może zostać każdy przedstawiciel organizacji pozarządowej mającej siedzibę na terenie Gminy Miastkowo, pod warunkiem, że organizacja, którą reprezentuje, nie będzie brała udziału w konkursie.

Zgłoszenia kandydatury należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Gminy ul. Łomżyńska 32 w Miastkowie, pokój nr 18 do dnia 28 czerwca 2019 roku.

 

WÓJT

Kazimierz Górski