bip  
  
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca
baner spis rolny 2020
baner odpady
baner e-pit
baner mapa gminy
baner internet
folder
sala gok
cu
wrota podlasia
sasiedzi
baner ugmiastkowo
baner krus
baner mikroporady

Od 1 lipca nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych

04/07/2019

Wójt Gminy Miastkowo informuje, że od 1 lipca 2019 r. zaczną obowiązywać nowe, jednolite formularze informacji i deklaracji podatkowych, które obowiązywać będą w każdej gminie.


Minister Finansów w rozporządzeniach określił wzory:

Podatek od nieruchomości:

 1. informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1),
 2. załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIN-1),
 3. załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2),
 4. załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników (ZIN-3),
 5. deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1),
 6. załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1),
 7. załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2),

 

Podatek rolny:

 1. informacja o gruntach (IR-1),
 2. załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIR-1),
 3. załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2),
 4. załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników (ZIR-3),
 5. deklaracja na podatek rolny (DR-1),
 6. załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1),
 7. załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2),

 

Podatek leśny:

 1. informacja o lasach (IL-1),
 2. załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1),
 3. załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2),
 4. załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników (ZIL-3),
 5. deklaracja na podatek leśny (DL-1),
 6. załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1),
 7. załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2).

 

Do każdej informacji określono trzy załączniki: dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu, dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania, dane pozostałych podatników.

Do każdej deklaracji określono dwa załączniki: dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu, dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.

Nowe formularze będą miały zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

Od 1 lipca 2019 r. wprowadzono także możliwość składania informacji i deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wybór formy (papierowa czy elektroniczna) złożenia tych dokumentów należeć będzie do podatników.