bip  
  
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca
baner spis rolny 2020
baner odpady
baner e-pit
baner mapa gminy
baner internet
folder
sala gok
cu
wrota podlasia
sasiedzi
baner ugmiastkowo
baner krus
baner mikroporady

Informacja dla Rolników

01/08/2019
Urząd Gminy Miastkowo

Zgodnie z raportem IUNG w Puławach z dnia 23 lipca 2019 r. stwierdzono na terenie województwa podlaskiego, w tym Gminy Miastkowo, stan zagrożenia suszą rolniczą. Zjawisko suszy jest monitorowane za pośrednictwem Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, w którym podawane są informacje o klimatycznym bilansie wodnym w okresach sześciodekadowych.

Ustalenia IUNG-PIB w sprawie wskaźników klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb dostępne są na strone internetowej  http://www.susza.iung.pulawy.pl – komunikaty te stanowią podstawę do potwierdzenia zagrożenia suszą dla danego regionu.

W gminie Miastkowo stanem zagrożenia suszą objęte zostały dla kategorii gleby I - gleba bardzo podatna na suszą.

Klęską suszy na terenie gminy zostały objęte następujące uprawy: kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, krzewy owocowe, rośliny strączkowe.

W związku z powyższym Gmina rozpoczyna nabór wniosków o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych (wniosek w załączeniu).

 

Ważne informacje:

- dane we wniosku ( tabela nr 1) należy wypełnić na podstawie wniosku o płatności obszarowe składanego do ARiMR za 2019 r.

- dla potrzeb sporządzenia protokołu z szacowania strat  niezbędne są również dane w zakresie posiadanych zwierząt gospodarskich z podziałem na gatunki oraz grupy wiekowe.

Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy - pokój nr 2 i 3.

Załącznikipobrań
file typ Wniosek producenta rolnego 118,5 KB 218