bip  
  
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca
baner spis powszechny 2021
baner odpady
baner e-pit
baner mapa gminy
baner internet
folder
sala gok
cu
wrota podlasia
sasiedzi
baner ugmiastkowo
baner krus
baner mikroporady

Konkurs na najpiękniejszą ozdobę świąteczną- GOK

21/11/2019

Konkurs na najpiękniejszą ozdobę świąteczną.
Święta Bożego Narodzenia to magia, polegająca na niepowtarzalnej atmosferze, która im towarzyszy ,wówczas wspólnie, całymi rodzinami przygotowujemy oryginalne ozdoby. Korzystając z tej okazji chcielibyśmy zaprosić uczniów naszych szkół do udziału w konkursie.
REGULAMIN
1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Miastkowie.
2. Cele konkursu:
1). – Pobudzanie aktywności artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych;
2). – Kultywowanie tradycji świątecznych;
3). – Rozwijanie zdolności manualnych;
4). – Inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych;
3. Przedmiotem konkursu jest ozdoba świąteczna zakwalifikowana do jednej z kategorii:
1). – Ozdoba przestrzenna (choinki, stroiki, dekoracja, technika dowolna),
2). – Bombka świąteczna (w dowolnym kształcie i technice).
4. Konkurs zostanie podzielony na kategorie wiekowe:
1). – Dzieci w wieku przedszkolnym (dopuszczalna pomoc rodziców),
2). – Dzieci z klas I-III (dopuszczalna pomoc rodziców),
3). – Dzieci z klas IV-VI,
4). – Uczniowie klas VII -VIII
5. Decyzją organizatora kategorie mogą zostać połączone ze względu na małą ilość zgłoszeń.
6. Uczestnik może złożyć jedną pracę. Każda praca musi zawierać dane autora (imię, nazwisko, kl., szkoła, opiekun.
7. Podpisane prace konkursowe należy składać do 6 grudnia 2019r w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie; Łomżyńska 25/1; 18-413 Miastkowo. (Najlepiej za pośrednictwem szkół).
8. Organizator powołuje Komisję Konkursową, która ocenia prace konkursowe.
9. Ocenie podlegać będą:
1). – Estetyka wykonania pracy,
2). – Oryginalność pomysłu oraz użytych materiałów,
3.).– Stopień trudności wybranej techniki plastycznej.
10. Komisja Konkursowa przyzna nagrody dla laureatów w każdej kategorii wiekowej. Komisja ma prawo przyznania dwóch równorzędnych miejsc i wyróżnień oraz ma prawo nie przyznać miejsc i wyróżnień w danej kategorii. Ocena Komisji jest ostateczna i niepodważalna.
11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Przeglądzie Tradycji Bożonarodzeniowych, a dyplomy i nagrody przekazane do szkół.
12. Uwaga! Dostarczone prace pozostają na własność organizatora. Organizator chciałby przekazać je na potrzeby akcji charytatywnej zorganizowanej w naszej gminie  przez Koło Gospodyń Wiejskich z Miastkowa w dniu 8 i 15 grudnia 2019r.
13. Uczestnik przystępując do konkursu, wyraża zgodę na dokumentowanie jego twórczości w formie rejestracji fotograficznej. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz wykorzystywania wizerunku do celów promocyjnych Organizatora. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Zobacz więcej zdjęć