bip  
  
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca
baner spis rolny 2020
baner odpady
baner e-pit
baner mapa gminy
baner internet
folder
sala gok
cu
wrota podlasia
sasiedzi
baner ugmiastkowo
baner krus
baner mikroporady

Aktualizacja procedur i zaleceń Polskiej Izby Mleka

18/03/2020

Aktualizacja procedur i zaleceń Polskiej Izby Mleka z dnia 16 marca 2020
Środki podejmowane przez spółdzielnie w odniesieniu do COVID-19/ Coronavirus

Informacja skierowana do sektora mleczarskiego, jako uzupełnienie zaleceń Polskiej Izby Mleka dla przedsiębiorstw sektora mleczarskiego.

Wszystkie nasze przedsiębiorstwa stoją w obliczu podobnego wyzwania, jakim jest utrzymanie normalnego funkcjonowania w tych nadzwyczajnych czasach.

Wśród naszych członków jest szczególna troska o to, w jaki sposób zapewnić, aby produkcja pozostała na niezmienionym poziomie, szczególnie w tym momencie wzmożonego zapotrzebowania na produkty mleczarskie.

Pracownicy mogą niestety być dotknięci koronawirusem, co będzie wymagało od nich pozostania w domu (może również być konieczne dla grup pracowników samo odizolowanie się), a wielu z nich ma obecnie dodatkowe obowiązki związane z opieką nad dziećmi.

Spółdzielnie mleczarskie

Spółdzielnie mleczarskie WPROWADZAJĄ rygorystyczne protokoły zapewniające, że odbiór i przetwarzanie mleka będą kontynuowane w normalnym trybie, przy jednoczesnym zapewnieniu społecznego zdystansowania się w trakcie całego procesu odbioru. OZNACZA to, że hodowca bydła mlecznego otwiera urządzenia mleczarskie dla pojazdu odbierającego mleko i utrzymuje odpowiednią odległość od kierowcy do momentu jego wyjazdu.

W ramach tych środków zapobiegawczych, rolnicy są proszeni o udostępnienie swoim kierowcom trzech kluczowych elementów: mydła, ręczników papierowych i pojemnika do usuwania nieczystości.

W przypadku gdy jakakolwiek rodzina rolnicza jest dotknięta chorobą koronaawirusową (przypadek podejrzewany lub potwierdzony), powinna ona skontaktować się bezpośrednio ze swoją spółdzielnią w celu dokonania ustaleń dotyczących odbioru mleka, a każdy taki kontakt będzie traktowany z największą poufnością. W takich przypadkach rolnik (lub osoba prowadząca dojenie pod jego nieobecność) musi upewnić się, że podczas doju nosi rękawiczki jednorazowe i czyści wszystkie powierzchnie, z którymi kierowca będzie miał kontakt podczas odbioru mleka detergentem lub roztworem dezynfekującym. Personel gospodarstwa nie może mieć żadnego osobistego kontaktu z kierowcą po wjeździe na teren gospodarstwa.

Wszyscy nasi pracownicy zajmujący się przetwórstwem mleka kontynuują swoją działalność w sposób całkowicie normalny, mając jednocześnie zapewnione wszystkie niezbędne środki zapobiegania infekcjom w trakcie całej ich działalności.
Powoli wkraczamy obecnie w okres szczytowej produkcji mleka i zapewnienie płynności jej funkcjonowania jest bardzo ważne.
Polska Izba Mleka doradza producentom mleka ograniczenie dostępu do gospodarstwa wyłącznie do niezbędnych osób odwiedzających, umieszczenie znaku bezpieczeństwa biologicznego przy wejściu do gospodarstwa oraz rejestrowanie wszystkich osób odwiedzających gospodarstwo. Podczas dotykania wspólnego sprzętu należy używać rękawiczek jednorazowych, a po ich zdjęciu dokładnie umyć ręce.

Coroczne walne zgromadzenia

Spółdzielnie mają obowiązek zwoływać coroczne walne zgromadzenie.

Jednak ZE WZGLĘDU NA OBECNĄ SYTUACJĄ WSZELKIE ZGROMADZENIA nie powinny się odbywać.

Możliwe jest, że ta rada może zostać przedłużona na kolejny okres i to pozostaje w decyzji Rad Nadzorczych i Zarządów Spółdzielni.

Podczas, gdy obecnie zachodzące wydarzenia są bezprecedensowe, walne zgromadzenie pozostaje kamieniem węgielnym spółdzielni zarówno w etosie, jak i w prawie. Z tego powodu nie ma jednego uniwersalnego wzorca i dlatego zachęcamy spółdzielnie do uwzględnienia wszystkich zmiennych przy podejmowaniu decyzji odpowiednich do ich indywidualnych okoliczności.