bip  
  
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca
baner spis rolny 2020
baner odpady
baner e-pit
baner mapa gminy
baner internet
folder
sala gok
cu
wrota podlasia
sasiedzi
baner ugmiastkowo
baner krus
baner mikroporady

Zmiana systemu funkcjonowania Urzędu Gminy Miastkowo

23/04/2020
Urząd Gminy

Od dnia 22 kwietnia 2020 r. do odwołania Urząd Gminy Miastkowo wykonuje większość zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Mieszkańcy Gminy proszeni są o załatwianie spraw w następujący sposób:

 • telefonicznie (od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 15.15)

Pracownicy Urzędu udzielą wszelkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw oraz pomogą ustalić, jakie sprawy można załatwić zdalnie (wykaz numerów telefonów na stronie BIP Urzędu Gminy w zakładce: Urząd Gminy/kontakty):

 • drogą elektroniczną (gmina@miastkowo.pl),
 • za pośrednictwem obywatel.gov.pl - pismo ogólne,
 • drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo,
 • poprzez pozostawienie dokumentów w Skrzynce Podawczej znajdującej się przed wejściem do budynku Urzędu Gminy od strony parkingu (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.00). Dokumenty będą wyjmowane tego samego dnia i rejestrowane z faktyczną datą wpływu do Urzędu Gminy. Do odwołania nie będą wydawane potwierdzenia złożenia pism do Urzędu.

Zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom będą realizowane priorytetowo. Dotyczą spraw z zakresu:

 • rejestracji stanu cywilnego,
 • ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 • pomocy społecznej,
 • świadczenia usług komunalnych,
 • administracji architektoniczno – budowlanej (decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego)
 • ochrony środowiska (decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów).

Interesanci, którzy z uzasadnionej przyczyny nie mogą załatwić sprawy zdalnie proszeni są o kontakt telefoniczny z właściwym stanowiskiem w celu umówienia terminu wizyty w Urzędzie.

W trakcie wizyty w urzędzie konieczne jest zastosowanie się do zasad bezpieczeństwa dotyczących zachowania min. 2 m odległości od innych osób, zakrycie nosa i ust oraz używanie rękawiczek ochronnych. W szczególnych sytuacjach, osoby oczekujące na załatwienie sprawy mogą zostać poproszone o poczekanie na zewnątrz budynku.