bip  
  
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca
baner spis rolny 2020
baner odpady
baner e-pit
baner mapa gminy
baner internet
folder
sala gok
cu
wrota podlasia
sasiedzi
baner ugmiastkowo
baner krus
baner mikroporady

„Zdalna szkoła+” w Gminie Miastkowo

19/06/2020

Gmina Miastkowo pozyskała dofinansowanie z projektu „Zdalna Szkoła +” w kwocie 74 979,30 zł. Dzięki otrzymanej dotacji zostało zakupione 30 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz akcesoriami, które mają służyć uczniom z terenu naszej gminy w procesie zdalnego nauczania. To kolejne pieniądze ze środków Unii Europejskiej z programu Polska Cyfrowa 2014-2020 na wyrównywanie szans w dostępie do wirtualnej edukacji.

Sprzęt posłuży nauczycielom prowadzącym lekcje zdalnie oraz uczniom z rodzin wielodzietnych, którzy nie posiadają w domu komputera lub laptopa, a czasami z uwagi na rodzeństwo i rodziców pracujących zdalnie nie mają do niego dostępu. Po zakończeniu obecnego stanu epidemii sprzęt wróci do szkół i pozostanie na wyposażeniu szkolnych pracowni informatycznych.

Zakup sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

UE