bip  
  
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca
baner spis powszechny 2021
baner odpady
baner e-pit
baner mapa gminy
baner internet
folder
sala gok
cu
wrota podlasia
sasiedzi
baner ugmiastkowo
baner krus
baner mikroporady

Budowa drogi we wsi Rydzewo-Gozdy

08/07/2020
flaga i godło Polski

Budowa drogi gminnej nr 105876B we wsi Rydzewo-Gozdy wraz z przebudową i rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1957B została objęta dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 124 758,22 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniesie 2 402 161,84 zł.

Realizacja zadania poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez: zmianę nawierzchni jezdni ze żwirowej na asfaltową. Utwardzenie poboczy odseparuje ruch pieszych od pojazdów mechanicznych. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego podniesie bezpieczeństwo ruchu i poprawi widoczność drogi. Natomiast przebudowa skrzyżowania wpłynie na uspokojenie ruchu drogowego.
Zastosowane rozwiązania projektowe podniosą parametry techniczne drogi, zwiększą bezpieczeństwo ruchu drogowego, poprawią oznakowanie i czytelność drogi, zwiększą warunki przejazdu podmiotów korzystających z drogi, skrócą czas przejazdu, zmniejszą koszty eksploatacyjne.
Zastosowane rozwiązania będą miały także znaczący wpływ na poprawę przepustowości drogi oraz polepszą integrację układu dróg gminnych i powiatowych z drogą krajową nr 61.
Budowa nawierzchni drogi przede wszystkim polepszy warunki jazdy i płynność ruchu pojazdów oraz zmniejszy awaryjność przemieszczających się pojazdów.
Planowany termin realizacji zadania: grudzień 2020