bip  
  
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca
baner spis rolny 2020
baner odpady
baner e-pit
baner mapa gminy
baner internet
folder
sala gok
cu
wrota podlasia
sasiedzi
baner ugmiastkowo
baner krus
baner mikroporady

Informacja dotycząca zgłaszania mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Miastkowo za 2019 rok

22/07/2020

Na podstawie art. 28aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) rada gminy rozpatruje przedstawiony przez wójta gminy raport o stanie gminy podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

W debacie nad Raportem zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy Miastkowo, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Miastkowo i debata na raportem odbędzie się 30 lipca 2020 r. (czwartek) w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie. W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 29 lipca 2020 r. (środa) do godziny 14.00 w Urzędzie Gminy Miastkowo - pok. nr 9.

Przewodniczący Rady

Henryk Rupacz

Załącznikipobrań
file typ ZGŁOSZENIE do debaty Gmina Miastkowo.odt 16,11 KB 35
file typ Raport o stanie gminy 2019 1,28 MB 40