bip  
  
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca
baner spis powszechny 2021
baner odpady
baner e-pit
baner mapa gminy
baner internet
folder
sala gok
cu
wrota podlasia
sasiedzi
baner ugmiastkowo
baner krus
baner mikroporady

Recykling w 2019 r.

26/11/2020

Zgodnie z zapisami art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. C ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) Wójt Gminy Miastkowo podaje do publicznej wiadomości informację o osiągniętych w 2019 roku przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Poziomy do osiągnięcia, a także sposoby ich obliczania zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Na 2019 rok rozporządzenie określa następujące poziomy recyklingu:

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła (wyrażony w %)

Poziom recyklingu określony w rozporządzeniu

40

Poziom osiągnięty przez Gminę Miastkowo

33,87

 

Z powyższego zestawienia wynika, że Gmina Miastkowo w 2019 roku nie osiągnęła wymaganego poziomu recyklingu.

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe (wyrażony w %)

Poziom recyklingu określony w rozporządzeniu

60

Poziom osiągnięty przez Gminę Miastkowo

100

 

Z powyższego zezstawieniawynika, że Gmina Miastkowo osiągnęła wymagany poziom recyklingu.

W myśl art. 3c w/w ustaw obowiązkiem gmin jest również ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Poziomy do osiągnięcia, a także sposób ich obliczania zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem został określony na 2019 r. następujący poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (wyrażony w %)

Poziom recyklingu określony w rozporządzeniu

40

Poziom osiągnięty przez Gminę Miastkowo

0

 

Z powyższego zestawienia wynika, że Gmina Miastkowo osiągnęła wymagany poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Poziomy recyklingu osiągnięte w 2019 r. przez firmy odbierające odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Miastkowo:

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła (wyrażony w %)

Poziom recyklingu określony w rozporządzeniu

40

Poziom osiągnięty przez MPK PURE HOME Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Kołobrzeska 5, 07-411 Ostrołęka

45,43

Poziom osiągnięty przez Usługi Komunalne „Błysk” Marianna Marczyk, ul. Przykoszarowa 22A, 18-400 Łomża

20,07

Poziom osiągnięty przez Zakład Usługowy „Winpol” s.c., L.J. Wiśniewski, S. Wiśniewski, ul. Kazańska 1, 18-400 Łomża

35,34

Poziom osiągnięty przez Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o., ul. Akademicka 22, 18-400 Łomża

0,94

 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe (wyrażony w %)

Poziom recyklingu określony w rozporządzeniu

60

Poziom osiągnięty przez MPK PURE HOME Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Kołobrzeska 5, 07-411 Ostrołęka

Nie były odbierane w 2019 r. przez firmę MPK PURE HOME Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Poziom osiągnięty przez Usługi Komunalne „Błysk” Marianna Marczyk, ul. Przykoszarowa 22A, 18-400 Łomża

Nie były odbierane w 2019 r. przez firmę Usługi Komunalne „Błysk” Marianna Marczyk

Poziom osiągnięty przez Zakład Usługowy „Winpol” s.c., L.J. Wiśniewski, S. Wiśniewski, ul. Kazańska 1, 18-400 Łomża

100

Poziom osiągnięty przez Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o., ul. Akademicka 22, 18-400 Łomża

Nie były odbierane w 2019 r. przez firmę Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.

 

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (wyrażony w %)

Poziom recyklingu określony w rozporządzeniu

40

Poziom osiągnięty przez MPK PURE HOME Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Kołobrzeska 5, 07-411 Ostrołęka

0

Poziom osiągnięty przez Usługi Komunalne „Błysk” Marianna Marczyk, ul. Przykoszarowa 22A, 18-400 Łomża

0

Poziom osiągnięty przez Zakład Usługowy „Winpol” s.c., L.J. Wiśniewski, S. Wiśniewski, ul. Kazańska 1, 18-400 Łomża

0

Poziom osiągnięty przez Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o., ul. Akademicka 22, 18-400 Łomża

0