bip  
  
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca
baner spis powszechny 2021
baner odpady
baner e-pit
baner mapa gminy
baner internet
folder
sala gok
cu
wrota podlasia
sasiedzi
baner ugmiastkowo
baner krus
baner mikroporady

Budowa drogi gminnej we wsi Rydzewo-Gozdy

23/12/2020

Polska

„Budowa drogi gminnej nr 105876B we wsi Rydzewo-Gozdy wraz z przebudową i rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1957B” została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 124 758,22 zł.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2 402 161,84 zł.

Realizacja zadania poprawiła bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez zmianę nawierzchni jezdni ze żwirowej na asfaltową na długości około 2,3 km. Utwardzenie poboczy odseparowało  ruch pieszych od pojazdów mechanicznych. Wykonanie oznakowania podniosło bezpieczeństwo ruchu i poprawiło widoczność drogi.                            

Zastosowane rozwiązania mają znaczący wpływ na poprawę przepustowości drogi oraz polepszą integrację układu dróg gminnych i powiatowych z drogą krajową nr 61.

Budowa nawierzchni drogi przede wszystkim polepszy warunki jazdy i płynność ruchu oraz zmniejszy awaryjność przemieszczających się pojazdów.