bip  
  
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca
baner spis powszechny 2021
baner odpady
baner e-pit
baner mapa gminy
baner internet
folder
sala gok
cu
wrota podlasia
sasiedzi
baner ugmiastkowo
baner krus
baner mikroporady

Recykling w 2020 r.

30/04/2021

Zgodnie z zapisami art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) Wójt Gminy Miastkowo podaje do publicznej wiadomości informację o osiągniętych w 2020 roku przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Poziomy do osiągnięcia, a także sposoby ich obliczania zostały określone
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Na 2020 rok rozporządzenie określa następujące poziomy recyklingu:

 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła (wyrażony w %)

Poziom recyklingu określony w rozporządzeniu

50

Poziom osiągnięty przez Gminę Miastkowo

34,85

 

Z powyższego zestawienia wynika, że Gmina Miastkowo w 2020 roku nie osiągnęła wymaganego poziomu recyklingu.

 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe (wyrażony w %)

Poziom recyklingu określony w rozporządzeniu

70

Poziom osiągnięty przez Gminę Miastkowo

86,42

 

Z powyższego zestawienia wynika, że Gmina Miastkowo osiągnęła wymagany poziom recyklingu.

 

W myśl art. 3c w/w ustaw obowiązkiem gmin jest również ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Poziomy do osiągnięcia, a także sposób ich obliczania zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem został określony na 2020 r. następujący poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (wyrażony w %)

Poziom recyklingu określony w rozporządzeniu

35

Poziom osiągnięty przez Gminę Miastkowo

0

 

Z powyższego zestawienia wynika, że Gmina Miastkowo osiągnęła wymagany poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

Poziomy recyklingu osiągnięte w 2020 r. przez firmy odbierające odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Miastkowo:

 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła (wyrażony w %)

Poziom recyklingu określony w rozporządzeniu

50

Poziom osiągnięty przez Usługi Komunalne „Błysk” Marianna Marczyk, ul. Przykoszarowa 22A, 18-400 Łomża

50,34

Poziom osiągnięty przez Zakład Usługowy „Winpol” s.c., L.J. Wiśniewski, S. Wiśniewski, ul. Kazańska 1, 18-400 Łomża

3,48

Poziom osiągnięty przez Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o., ul. Akademicka 22, 18-400 Łomża

0,93

 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe (wyrażony w %)

Poziom recyklingu określony w rozporządzeniu

70

Poziom osiągnięty przez Usługi Komunalne „Błysk” Marianna Marczyk, ul. Przykoszarowa 22A, 18-400 Łomża

Nie były odbierane w 2020 r. przez firmę Usługi Komunalne „Błysk” Marianna Marczyk

Poziom osiągnięty przez Zakład Usługowy „Winpol” s.c., L.J. Wiśniewski, S. Wiśniewski, ul. Kazańska 1, 18-400 Łomża

86,42

Poziom osiągnięty przez Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o., ul. Akademicka 22, 18-400 Łomża

Nie były odbierane w 2020 r. przez firmę Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.

 

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (wyrażony w %)

Poziom recyklingu określony w rozporządzeniu

35

Poziom osiągnięty przez Usługi Komunalne „Błysk” Marianna Marczyk, ul. Przykoszarowa 22A, 18-400 Łomża

0

Poziom osiągnięty przez Zakład Usługowy „Winpol” s.c., L.J. Wiśniewski, S. Wiśniewski, ul. Kazańska 1, 18-400 Łomża

0

Poziom osiągnięty przez Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o., ul. Akademicka 22, 18-400 Łomża

0