bip  
  
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca
Centralna Baza Emisyjności Budynków
baner odpady
baner e-pit
baner mapa gminy
baner internet
folder
sala gok
cu
wrota podlasia
sasiedzi
baner ugmiastkowo
baner krus
baner mikroporady
Turystyka

Cyfrowy GOK w Miastkowie

10/05/2021

Gminny Ośrodek Kultury w Miastkowie po rozpatrzeniu złożonego wniosku zakwalifikował się do udziału w projekcie „Cyfrowe GOK-i w podregionie łomżyńskim” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu nasz ośrodek w dniu 10.05.2021r. otrzymał nieodpłatnie od Fundacji VCC z Lublina sprzęt komputerowy: 5 laptopów z oprogramowaniem o łącznej wartość 18 628,63 zł.

W ramach projektu w ośrodku odbędą się między innymi szkolenia dla dzieci i młodzieży w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych. Szczególny nacisk położony zostanie na, jakże ważne w dzisiejszych czasach, bezpieczeństwo w sieci internetowej. Szkolenia przeprowadzone zostaną przez profesjonalnych trenerów zewnętrznych przy współudziale przeszkolonego wcześniej pracownika Gok. Zealizowane zostaną m.in. na sprzęcie komputerowym i oprogramowaniu otrzymanym w ramach projektu.